Edru Livsstil Nordhordland

Dette har vi fokus på

EDRU LIVSSTIL NORDHORDLAND FORTSET MED «GOD HELGESTART»

God Helgestart er eit rusfritt tilbod retta mot personar over 18 år.

Tiltaket skal ikkje arrangerast for å underhelde folk, men for å tilby eit kjekt miljø som har fokus på inkludering, respekt, humor, gode samtalar, venskap, nettverksbygging, trygghet og meistring i eit rusfritt miljø.  Det blir servering av mat, og tilbodet kostar ingenting.

I 2017 vil tilbodet bli fire fredagar kl.18.00 – 21.00;
24.februar, 28.april og 26.mai

Arrangementet vert i Frivilligsentralen sine lokaler i enden av Nordhordlandshallen på Knarvik.

ÅRSMØTE 2017

Årsmøtet 2017 vart arrangert i Lindås Kyrkjelydshus onsdag, 22.februar kl.19.00.

ARKIV:

Årsmøte 2017 vart halde i Kyrkjelydshuset på Lindås 22.februar.
Servering av snittar og kringle, kaffi og te.

Styret for 2017 er:

Frank_Henriksen

Leiar Frank Erik Henriksen (biletet)

Styremedlemer:
Kjetil Willie Jacobsen, Sverre Solberg, Kjell Olav Hjellum og vara Marit Barene.

Les siste nummer av medlemsbladet her:
logo-lokallagsside
Kontaktperson
Frank Erik Henriksen
Tlf: 913 17 574
E-post: fehenrik@online.no

Arrangementer

Siste nytt fra DNT Edru Livsstil