fbpx

DNT Edru Livsstil Aust-Agder

Styret i DNT Edru Livsstil Aust-Agder:

Leder: Anne Svendsen, e-post: svendsen.anne@gmail.com, tlf: 37276540
Sekretær: Anders A. Engelskjønn, e-post: an-engel@frisurf.no, tlf: 37033329
Kasserer: Teodor Teistedal, e-post: teodort@broadpark.no, tlf: 37041277

Årsmøte 2018: Avholdsfolk i fylket satte søkelyset på aktuell edruskapspolitikk

Tekst og foto: Anders A. Engelskjønn

Anne Svendsen fra Birkenes ble gjenvalgt som leder.

At bruk av alkohol kan medføre mange uheldige virkninger har den senere tids medieoppslag gitt mange eksempler på, ikke minst innen politikken. Dette kom fram flere ganger under fylkesårsmøte som DNT-Edru livsstil Aust-Agder holdt i Grimstad forleden.

Leder av fylkeslaget, Anne Svendsen, ønsket utsendinger og gjester velkommen. Hun ble for øvrig gjenvalgt som leder og som nytt styremedlem fikk hun med seg Gerd Jorun Igland fra Grimstad.

Årsmeldingen fortalte om ulike virksomheter rundt om i fylkets avholdslag.

Lillesand avholdslag og fylkeslaget arrangerte en vellykket konfirmantfest i Lillesand. Birkenes avholdslag holdt den tradisjonelle juletrefesten og avholdslaget Sverre serverte komper til 80 festdeltagere. Arendals Avholdslag har satset på ungdommen med alpintur til Vrådal og 22. januar signerte 150 Deal kontrakt under Lock-in i Hisøyhallen. Videre var flere lokallag aktive under Arendalsuka.

Lederen av landsstyret i DNT – Edru Livsstil, Sigmund Kroslid fra Flekkefjord, pekte i sin tale på det store alkoholforbruk blant de unge på musikkfestivaler, der det ofte gis inntrykk av at å drikke alkohol er viktigere enn musikken. Han hadde opplevd å møte studentene i Kristiansand under studentuka og der var også alkoholforbruket stort. Vi må heller ikke glemme det positive at mange unge drikke mindre og at stadig flere sier nei takk til alkoholen. Kroslid, som tidligere aktiv politiker, bemerket også det faktum at det er trist å se den store utbredelse alkohol har i forbindelse med politisk arbeide. Arbeidsoppgavene er mange og nå har DNT – Edru Livsstil satset ekstra på Sørlandet med å ansette en egen konsulent, som har dette området som sitt arbeidsfelt.

Leder av fylkeslaget, Anne Svendsen fra Birkenes, overrekker blomster til landsstyrets leder Sigmund Kroslid.

Kroslid overrakte Klostermedaljen med diplom til Anders A. Engelskjønn for hans arbeide for avholdssaken på flere områder gjennom mange år.  Anders A. Engelskjønn takket for den høye utmerkelsen.

Den livsglede Kirsrti Pedersen Haugen sprer med sin opplesning, sang og musikk høstet stor applaus. Et friskt innslag på et årsmøte.

Kirsti Pedersen Haugen fra Fevik sprer glede med sin inspirerende sang og musikk

I Froland har vi satset sterkt på barn og ungdom, ikke minst i skolen, sa ordfører Ove Gundersen i Froland under fylkesårsmøte. De ser ut til at barn som i utgangspunktet kommer dårlig ut har problemer gjennom hele livet og her må settes inn økt innsats. Det ser ut til at noen våkner når de ser resultater av alkoholbruk, men det ser ut til at mange ikke viser vilje til å gjøre noe med det. Det er alkoholbruk i alle politiske partier og det er derfor gledelig å registrere at Arbeiderpartiet med Støre nå ønsker å redusere bruken i partisammenheng.

Vi skal være glade for å registrere at både bruk av alkohol og hasj har gått tilbake blant ungdommen i Froland og det skal vi være glade for, sa Ove Gundersen til slutt.

Leder av avholdslaget Sverre i Landvik fikk takk og blomster for servering og et vellykket tilrettelagt årsmøte.

Kontaktperson
Anne Svendsen
E-post: svendsen.anne@gmail.com

Arrangementer

Siste nytt fra DNT Edru Livsstil