DNT Edru Livsstil Aust-Agder

Styret i DNT Edru Livsstil Aust-Agder:

Leder: Anne Svendsen, e-post: svendsen.anne@gmail.com, tlf: 37276540
Sekretær: Anders A. Engelskjønn, e-post: an-engel@frisurf.no, tlf: 37033329
Kasserer: Teodor Teistedal, e-post: teodort@broadpark.no, tlf: 37041277

 

Årsmøte 2016

Tid: Lørdag 2. april kl. 14.- (Lett servering fra kl. 13.30)
Sted: Birkeland bedehus, med Birkenes avholdslag som vertskap

Program:

Kl. 14 -16 Årsmøteforhandlinger

Sakliste:  

 1. Opprop av representanter
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av sekretær
  5. Valg av referent til pressen
  6. Årsmelding 2015
  7. Regnskap 2015 v/ kasserer Teodor Teistedal
  8. Arbeidsplan 2016 og budsjett 2016
  9. Valg. a. Leder for 1 år.
  b. 2 styremedlemmer for 2 år
  c. 2 vararepresentanter til styret
  d. 1 medlem til valgkomiteen for 3 år
  e. Revisor for 2 år med vararepresentant.
 2. Egden
  a. Årsmelding og regnskap
  b. Budsjett for 2014
  c. Valg av en representant til styret for 2 år
  d. Valg av 2 vararepresentanter til styret for 1 år
 3. Andre saker.

Kl. 16.15:  Musikk ved Anna Birkeland Sørlien og sang av Rebecca Granåsen, servering og utlodning.

Mange barn i vårt land lider og i den anledning har Helsedirektoratet utført en omfattende undersøkelse blant barn av foreldre med somatiske, psykiske og ruslidelser. Anders A. Engelskjønn vil orientere om denne undersøkelse.

Møtet er åpent for alle medlemmer i DNT – Edru Livsstil og innbudte gjester, men det er kun utsendinger fra lokallagene som har stemmerett.

Styret oppfordrer så mange som mulig til å setter av denne ettermiddagen til arbeide for avholdssaken og kommer til møte.
Vi håper at nettopp du kommer!

For styret: Gerd Jorun Igland leder.

 

Gode DNT – Edru Livsstil-medlem og meningsfelle.

Som du ser av overstående er det igjen årsmøtetid i vår organisasjon og vi vil igjen oppfordre deg og dine lagsmedlemmer til å delta i møtet. Vi vil nevne flere grunner for at du bør sette av denne ettermiddagen og delta i årsmøte.

 • Få oppdatert dine kunnskaper om rusproblemene i landet vårt, jo mere du vet jo sterkere står du i en diskusjon for avholdssaken
 • Forbruket av alkohol har økt kraftig de siste årene og alkoholskader likedan.
 • De er trivelig å møte meningsfeller og utveksle meninger og erfaring
 • Det blir god servering og underholdning
 • Lederen av kulturskolen i Birkenes og Lillesand, Anne Birkeland Sørlien spiller piano og Annes sangelev Rebecca Granåsen 15 år synger.
 • Og ikke minst: Ved ditt frammøte gir du inspirasjon og støtte til de som har påtatt seg lederansvar i kampen mot rusgifter. Rusgifter som i dag blir godtatt og brukt av nesten alle deler av folket. Vårt vakre land Norge må ikke drukne i rusgifter og da i første rekke alkohol.

Husk påmelding senest 30. mars 2016 til:

Gerd Jorun Igland: E-post: iglandgj@online.no
Tlf.: 37 04 55 18 eller mobil: 97 58 86 75

Leder: Gerd Jorun Igland (Foto: Anders A. Engelskjønn)

Styremedlemmer: Anne Svendsen og Gerd Stalkeland.
Årsmøtereferat: 1403_Årsmøte_AustAgder

Program 2016:
Info kommer…

Les siste nummer av Menneskevennen her:
logo-lokallagsside
Kontaktperson
Anne Svendsen
E-post: svendsen.anne@gmail.com

Arrangementer

Siste nytt fra DNT Edru Livsstil