fbpx

Nå kommer to spennende år

Det var noen hektiske dager preget av spennende debatter og mye kultur da Det Norske Totalavholdsselskap avholdt landsmøte 2015 i Kr.sand 6.-9. august. Et ønske om en modernisering av organisasjonen preget mange av debattene. Med nytt navn, en ambisiøs arbeidsplan og seks resolusjoner er det nyvalgte styret klar til å gyve løs de neste to årene.

Nå heter vi DNT-Edru livsstil

På møtet ble det vedtatt nytt navn på organisasjonen: DNT – Edru Livsstil.
Bokstavene DNT skal ikke lenger vise til «Det Norske Totalavholdsselskap».                    
Det nye landsstyret vil utarbeide nye profildokumenter i tråd med navnebyttet slik at endringen kan tre i kraft fra 1.1.2016.
Logoforslag o.a. skal sendes ut på høring før landsstyret tar den endelige avgjørelsen.

lederSigmund Kroslid er ny leder

DNT Edru Livsstils nye leder heter Sigmund Kroslid.
Han er bosatt i Flekkefjord og er prosjektleder og pensjonist. Tidligere arbeidet han som salgs- og markedssjef. I tillegg til ledervervet i DNT-Edru Livsstil sitter han som styreleder i Agder Energi  på niende året.
Sigmund har vært politiker siden 1975 og i 14 år har han vært ordfører i Flekkefjord kommune.
I sin tale til landsmøtet la han vekt på at hans lederstil ikke er ord men handling. Han ønsker god kommunikasjon og fornying av organisasjonen.

Han har fått med seg et landsstyre bestående av:

1. nestleder: Eidar Tøllefsen
2. nestleder: Jorunn S. Holsen
Styremedlemer: Hallgeir Grødeland og Sven Ove Egeland
Varamedlemmer: Bjørn Knutsen, Karl Eidsheim og Tone Teppen.

Første landsstyremøte er 4.-5. september.

Organisasjonen skal moderniseres

Eidar Tøllefsen la fram forslaget til arbeidsplan med hovedvekt på fornying og utvikling til en moderne organisasjon og at vi skulle bli mer relevant og synlig ved å bruke tidsmessige virkemidler og metoder. Vi skal også jobbe med å skape et image rundt det nye navnet og drive medlemspleie. Arbeidet med prosjektene innen idrett og alkoholpolitikk fortsetter, og vi har også fått midler til å satse større på samværskultur med prosjektet Friheten til å la være og arbeide mot alkohol i arbeidslivet. Det ble også vedtatt at vi skal bli mer profesjonelle på eiendomsutvikling.
Du kan lese hele arbeidsplanen her.

Eiendomsselskap

DNT-Edru Livsstil vil opprette et driftsselskap for eiendommer, som kan ha overordnet tilsyn med alle eiendommer organisasjonen eier lokalt, og sørge for nødvendig vedlikehold og forsvarlig økonomisk drift. Hver enkelt eiendom blir registrert som en selvstendig økonomisk og juridisk enhet der inntill 65% eies av lag eller distrikt og 35% eies av driftsselskapet (som eies av hovedorganisasjonen). Det opprettes et eiendomsstyre med 1-2 personer fra driftsselskapet og 2-3 personer fra lokal-/distriktslaget. Landsstyret jobber videre med dette i kommende periode og vil bl.a. utarbeide vedtekter og nødvendige retningslinjer.

Åpner for mer lokalsatsning

Organisasjonen ønsker også å satse mer på lokalt arbeid, og i budsjettet er det satt av penger dersom det kommer et lokale initiativ og man er villig til å bruke penger/innsats lokalt for å skape ny aktivitet i et område.

Kontingenten forblir 300 kr

Det var uenighet rundt nivået på kontingenten. Vi ønsker ikke å ekskludere medlemmer med dårlig råd, men organisasjonen har også behov for å ta inn penger for å skape god aktivitet og få gjennomslag for våre ideer. Landsmøtet ønsket ikke å skille ut abonnementet på medlemsbladet fra kontingenten, og alle medlemmer vil derfor fortsatt motta medlemsbladet inkludert i kontingenten, som forblir kr 300 for vanlige medlemmer. (Det er selvsagt mulig å avbestille Menneskevennen, men det gir ikke avkorting i kontingent). Medlemmer i JUBA eller Juvente og ungdomsmedlemmer får rabatt, men denne kontingenten er nå økt til 50 kr per år. Nye medlemmer betaler kun 50 kr for det første året, og medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober får både resten av inneværende år og hele kommende år for samme pris (50 kr).
Vi minner om at det er mulighet for å bli DNT-giver dersom man har anledning til å betale mer enn kontingenten.

Innspill til samfunnsdebatten

Landsmøtet vedtok følgende resolusjoner:

  • Om utelivsvold og styrking av salgs- og skjenketider
  • Alkoholfri kulturutvikling
  • Idrett uten alkohol
  • Promillegrense til sjøs
  • Alkoholfritt øl
  • Alkohol i familieprogram i NRK TV

Barne og ungdomsorganisasjon

De fleste er klar over at DNT-Edru Livsstils barneorganisasjon heter JUBA og at Juvente er ungdomsorganisasjonen vår. Vi samarbeider godt med dem og er svært stolte av alt det gode arbeidet som gjøres i disse organisasjonene. Landsmøtet vedtok enstemmig å gjøre slektskapet enda tydligere ved også å ta det inn i vedtektene.

Årsmøter og landsmøtefrister

Det er viktig med bred debatt om viktige saker og vi må sørge for at flest mulig må få anledning til å komme med sine innspill til landsmøtesakene. Kristiansand avholdslag tok opp at det er vanskelig å engasjere folk lokalt når landsmøtet er i august og sakene, som etter vedtektenes krav sendes ut sendes ut to måneder før, kommer rett før sommerferien. Landsmøtet vedtok derfor å endre tid for landsmøtet til juni, slik at lagene får innkalling i april.  Lagene skal nå holde årsmøte innen 1. mars. og distriktene må holde årsmøte innen 1. april.

Neste landsmøte

Tid og sted for neste landsmøte er ikke fastsatt (utover at det altså blir i juni 2017). Det er ønskelig å ha en landsmøte komité bestående av lokale folk der landsmøtet skal være. Planleggingen må begynne i god tid, så landsstyret håper interesserte som ønsker landsmøte til sitt hjemsted vil ta kontakt i løpet av kort tid. Vi gleder oss allerede til å sees igjen i 2017.

 

No Comments Yet

Leave a Reply