fbpx

Kvinner tar igjen menns alkoholbruk

Historisk sett har det vært vanligere at menn drikker alkohol enn at kvinner gjør det, men i dag er forskjellene nesten visket ut. Trenden er tydeligst blant unge voksne.

istock_000008539287xsmall-1
I dag drikker kvinner nesten like mye som menn.

På begynnelsen av 1900-tallet var det dobbelt så vanlig at menn drakk alkohol som at kvinner gjorde det, og dermed også vanligere at menn fikk flere alkoholrelaterte helseskader. I en ny internasjonal studie publisert i BMJ Open har forskere sett på utviklingen i alkoholbruk for kvinner og menn over tid, og resultatene viser at forskjellene både i bruk av alkohol og helseproblemer på grunn av alkohol har jevnet seg ut og er i ferd med å forsvinne.

Forskjellene nesten helt borte på 100 år

Forskerne samlet inn data fra 68 internasjonale studier, som alle ble publisert i årene 1980 til 2014, og tok for seg regionale eller nasjonale sammenligninger av menn og kvinners drikkemønster gjennom minst to tidsperioder. Forskerne ved University of New South Wales i Australia analyserte data fra mennesker i hele verden, men det var flest studier som representerte europeere og nordamerikanere.

Studien viser at det var dobbelt så vanlig for menn som for kvinner født på slutten av 1800-talle eller begynnelsen av 1900-tallet å drikke alkohol, og alkoholproblemer var tre ganger så vanlig blant menn. Risikoen for helseproblemer som følge av alkoholinntak var 3,6 ganger større for menn enn for kvinner.

Da forskerne sammenlignet kvinner og menn født mellom 1991 og 2000, fant de at det var blitt nesten like vanlig for begge kjønnene å drikke alkohol, og det samme gjaldt mønsteret for utvikling av alkoholproblemer og helseskader.

Endring i kjønnsroller og økt tilgjengelighet

Professor Mark Petticrew fra London School og Hygiene and Tropical Medicine, mener endring i kjønnsroller kan være en del av grunnen til utviklingen, men sier også til BBC at økt tilgjengelighet og alkoholreklame spesielt rettet mot unge kvinner også spiller en viktig rolle.

Forskerne i studien skriver at denne studien utfordrer den historiske oppfatningen om at alkoholbruk og alkoholproblemer er et mannlig fenomen, og antyder at unge kvinner bør være mål for tiltak for å redusere effekten av skadelig alkoholbruk.

Kilder:
ABC Nyheter
BBC.com
BMJ Open

No Comments Yet

Comments are closed