fbpx

Kvinner og alkohol

Kvinner har alltid drukket mindre enn menn, og det gjør de fortsatt. Men de siste årene har vi hatt voldsom økning i kvinners alkoholkonsum. Unge kvinner i dag drikker dobbelt så mye som deres mødre gjorde i tilsvarende alder. Vi har hatt en minst like voldsom økning i menns alkoholkonsum, men menns alkoholforbruk har det også vært fokusert på og forsket på i lang tid.

Det er forskjell på kvinner og menn når det gjelder alkohol. Kvinner har en annen kroppsbygning enn menn. Selv om en kvinne og en mann er like høye vil kvinnen bli mer påvirket av alkoholen enn mannen hvis de drikker like mye. Mye av den forskningen på alkohol som er foretatt på menn kan ikke uten videre overføres til å gjelde kvinner.

Kvinnlige og mannlige alkoholikere er også ofte sosialt forskjellig, og kvinner har derfor ofte behov for andre behandlingsmåter enn menn, og leger og andre må se etter andre tegn på missbruk enn det de ser etter hos menn.

Graviditet

Image Kvinner kan bli gravide, og som gravid bør man avstå helt fra alkohol. Også når man ammer bør man ta spesielle forholdsregler i forhold til alkohol.  Alkoholen mor får i seg går også over i barnet, og alkohol virker enda mer skadelig på barn enn på voksne. Du kan lese mer om graviditet som alkoholfri sone på Av og til sine hjemmesider. Les også helsedirektoratets anbefalinger til gravide på http://www.shdir.no/gravid/alkohol_og_andre_rusmidler .

Les mer

Lese mer om kvinner og alkohol i artikkelen feminin fyll på frammasj som stod i Menneskevennen nr 2/2008, som er en oppsummering av mye av det du kan lese om i boken Kvinner og Alkohol, fra universitetsforlaget.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>