fbpx

8. mars: DNT støtter kampen mot voldtektene

I 8.marstoget i Oslo er årets hovedparole «Støtt kampen mot voldtekt». Det siste året har vi både hatt en bølge med overfallsvoldtekter og flere eksempler på menn som har misbrukt sin maktposisjon.

Vi i DNT støtter kampen mot voldtektene.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å sette fokus på at det ofte er sammenheng mellom vold og alkohol. Alkohol bedøver oss, sløver impulskontrollen, og gjør oss mindre mottakelige for signaler fra omverdenen. Dette er en medvirkende årsak til at mange overgrep skjer.

Alkohol er en viktig fellesnevner for ulike typer vold, inkludert den som finner sted i nære relasjoner.

Her er vår løpeseddel til 8. mars: Stans menns vold mot kvinner – bekjemp alkoholkulturen

I Menneskevennen 4/2011 hadde vi flere artikler om dette. Artiklene er nå tilgjengelige på vår nettside.
Les om alkohol og voldtekt, overgrep og vold mot kvinner:http://www.avhold.no/menneskevennen

  • 45000 kvinner skades fysisk av fulle menn hvert år
  • I 60% av voldtektene er overgriperen i alkoholrus
  • 70% av kvinnemishandlingen skjer også i alkoholrus
  • 80% av siktede i voldssaker er påvirket av alkohol

Men alkoholen er «bare» en manglende barriere

Selv om mange overgrep kunne vært avverget om de involverte hadde vært edru, er vi selvsagt enig i at alkohol langt fra er hovedproblemet. Seksuelle overgrep er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem som stikker dypere enn den enkeltes nedsatte impulskontroll. Det er et symptom på et kulturelt problem og må behandles deretter.

Les mer i artikkelen: Fylla har ikke skylda.


No Comments Yet

Leave a Reply