fbpx

Kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning

Vår samarbeidspartner Forbundet Mot Rusgift (FMR) inviterer til et 3-dagers kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning.
Tid: 13.-15. april 2016, kl 0900-1530
Sted: Felix konferansesenter Bryggetorget 3 i Oslo

fmr LOGO

 

 

 

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning, ved å kunne:

  • gjengi de sju stoffgruppene
  • beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
  • gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive stoffenes egenskaper
  • beskrive mulige inntaksmåter, bruksmønstre/klargjøringsmåter og brukerutstyr for hver stoffgruppe
  • beskrive effekter
  • forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen,forklare og forstå faren for overdose
  • anvende kunnskapen om rusgiftpåvirkning i praksis

Denne kunnskapen er viktig for alle som i yrke eller fritid, i foreldreroller eller i skolesammenheng kan tenkes å komme i kontakt med rusgiftpåvirkede personer.
Også kunnskap om syntetiske, psykoaktive stoffer er nå tatt inn i kurset. Kurset blir ledet av Ole Vidar Øiseth, som har bidratt til å utvikle metoden.

Du finner mer omtale av kurset på FMRs nettside her: http://fmr.no/tegn-og-symptomer.5775168-9434.html

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 24 timer.
Kurset er godkjent som meritterende med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusmedisin til videre- og etterutdanningen av Legeforeningens spesialkomite i allmenmedisin.

Påmelding:
Bindende påmelding på e-post: turid@lynx.no. eller tlf. Turid Bråthen tlf. 90604050. innen 1. april.

Invitasjonen blir sendt ut til kunder og samarbeidspartnere FMR tidligere har vært i kontakt med, samt til personer/institusjoner som noen gang er i kontakt med personer /pasienter/klienter/elever/familiemedlemmer som er eller kan være rusgiftpåvirket.

Med vennlig hilsen
Forbundet Mot Rusgift

No Comments Yet

Leave a Reply