Emnesøk
Idrettens samfunnsansvar i fokus

– Idretten er den viktigste faktoren for å forebygge problemer for barn og unge, og for å trygge oppvekstvilkår.     Det sier sportsli…

Oppskriften på suksess

Ola Jøsendal vet en god del om hva som skal til for å ”ta gullet hem”. Det viktigste spørsmålet du trenger å stille deg selv er: – Gjør det meg …

Studie om sykling og alkohol

Mange ser fordelene med sykkelen som et transportmiddel for reise når de er moderat påvirket av alkohol. Sykling med alkohol i kroppen ser ut til å væ…

Norske alkoholvaner – vi drikker mer

Den norske befolkning har et lavt forbruk av alkohol sammenlignet med de fleste land i Europa. Likevel har alkoholbruken i Norge økt betydelig de sist…

Stadig færre unge drikker alkohol

I følge Ungdataundersøkelsene har det de siste årene vært en utvikling der stadig færre unge bruker ulike former for rusmidler. Andelen som drikker al…

Unge får alkohol av foreldrene

Fire av ti unge oppgir at mindreårige i deres omgangskrets får alkohol fra foreldrene, ifølge en undersøkelse Opinion har utført for Actis. Til tross …

Nordmenn blant dem som drikker mest

Norge er blant de landene i Europa hvor det drikkes mest alkohol, og andelen avholdsfolk er over tre ganger større i Italia enn i Norge, ifølge en ny …

Fra strikkemønster til drikkemønster

Tekst: Actis Dagens eldre er ikke som sine foreldre eller besteforeldre, i hvert fall ikke med hensyn til alkoholkonsum. Langt flere har høy utdanning…

Klosterdagen 29.desember

Den offisielle stiftingsdagen til DNT-Edru Livsstil er 29.12.1859 då 120 menn, kvinner og barn var til stades i Asbjørn Kloster sitt skulehus i Stavan…

Hvordan forårsaker alkohol kreft?

At alkohol og kreft har en sammenheng er ikke ukjent, men en ny svensk rapport viser nå at alkohol fører til langt flere krefttyper enn hva som tidlig…

Unge og alkohol

NordAN-konferansen 2016 ble arrangert 15.-16.oktober i Oslo. Konferansen satte fokus på temaet «unge og alkohol». Nylige ESPAD- og HBSC-un…

Slik påvirker alkohol kroppen

Når man drikker påfører man kroppen en forgiftning. Jo mer man drikker, jo mer forgifter man kroppen. I verste fall kan alkoholforgiftning ta livet av…