fbpx

Kulturkveld for kvinner med fokus på ungdom og alkohol

Annenhver torsdag samles kvinner fra ulike kulturer til hyggelig treff med god mat og samtale om aktuelle temaer. Denne uken fikk de besøk av Magne Richardsen fra DNT, som fortalte om norsk alkoholkultur. Kvinnene var særlig overrasket over å høre at debutalderen for alkohol i Norge var så lav som 14,5 år. Flere av dem hadde selv barn, og de lurte på hvordan de som foreldre skulle forholde seg til ungdom, festing og alkohol i den norske tradisjonen. Flere av kvinnene var selv avholdsmennesker, men alle hadde kjennskap til folk som drakk. Og noen hadde også levd tett innpå mennesker som hadde alkoholproblemer. De diskuterte ulike grunner til at ungdom valgte å drikke, og hvorfor noen ungdommer valgte å ikke drikke.

Når ungdom blir spurt om hvorfor de drikker, svarer de at de synes det virker spennende eller morsomt og at de er nysgjerrige på hvordan det er. De drikker fordi andre gjør det, og de ønsker å være en del av et sosialt fellesskap. Noen drikker fordi de har lyst på rusopplevelser, og noen har problemer med skole/familie og presset fra samfunnet og ønsker å rømme fra virkeligheten.

Uteseksjonen har også spurt ungdom om hvorfor ungdom velger å ikke bruke rusmidler. Grunner for ikke å prøve rusmidler kan være:

  • Foreldrene har lært ungdommene betydningen av å ta egne valg og se konsekvenser av valgene de tar.
  • De har rett og slett bestemt seg for å aldri prøve rusmidler.
  • De har snakket med foreldrene sine om hvorfor folk ruser seg, hvorfor det kan være vanskelig å slutte, at det kanvære farlig, at noen rusmidler er ulovlige og at det å bruke rusmidler kan få store konsekvenser for livet videre.
  • De har fått klare regler hjemmefra, for eksempel om innetider eller hentetider. Dette skjermer dem for vanskelige valgsituasjoner og kan hjelpe den unge til å si nei.
  • De har lært seg argumenter for å si nei, for eksempel: ”Ikke sikkert jeg takler dette – man vet aldri hvordan man reagerer… ”, ”Jeg er solidarisk, det er ikke sikkert vennene mine takler dette, selv om jeg gjør det…”.
  • De kjenner til noen som har fått alvorlige psykiske eller fysiske skader etter bruk av rusmidler.
  • Å bruke rusmidler kan gå ut over skole- og idrettsprestasjoner.

Foreldre er de beste forebyggerne, og det er derfor viktig at foreldre har kunnskap om og en bevissthet rundt ungdoms alkoholbruk.

Magne Richardsen fortalte om sammenhengen mellom tidlig debutalder og faren for å utvikle alkoholproblemer og om hvordan økning i totalforbruket førte til økning i problemer. Det var interessant å få vite at ungdom i miljøer med mange innvandrere drikker mindre enn ungdom i miljøer med mange etnisk norske ungdom. Ikke alle kvinnene hadde tenkt på hvor mye det betyr for holdningene i samfunnet at det er mange som viser at de ikke drikker. De syntes det var en morsom ide at de skulle begynne å gå mer ut på bar og drikke alkoholfri drikke for å hjelpe til med å senke forbruket.

 Har du en tenåring bør du lese denne brosjyren:

http://www.rusinfo.no/publikasjoner/foreldrebrosjyre/Foreldrebro_rus_web.pdf

Leave a Reply