fbpx

Kroken på døra for rusfri samlingskultur?

– 350 ungdomshus over hele landet står i fare for å råtne på rot dersom ikke helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen tar snarlige grep. Dette kan være kroken på døra for den rusfrie samlingskulturen i mange bygder i Norge, sier Kristian Fjellanger, leder i Noregs Ungdomslag. Organisasjonen Norske Kulturbygg, står ligger an til å miste statstilskudd fra Helsedirektoratet. Det gjør også LASS som DNTs hus er organisert gjennom. Helsedirektoratet anerkjenner ikke lenger utvikling av rusfrie miljø som en viktig del av det forebyggende arbeidet. 

Det finnes knapt alkoholfrie samlingssteder igjen, og det gjør det vanskelig å gi tilbud om rusfrie arrangementer. – Vi fikk en telefon fra noen som var på jakt etter et lokale i Oslo der de kunne arrangere en rusfri konsert for 500 mennesker. Vi kunne dessverre ikke hjelpe. Selv i en så stor by som Oslo, finnes det knapt alkoholfrie lokaler til leie. Så godt som alle slike lokaler har krav om at utleier står for alkoholservering under arrangementet, sier Harald Dyrkorn, Generalsekretær i DNT. Nå appelerer han til helseministeren om å ta grep for å sikre opprettholdelsen av rusfrie samværskulturer også i fremtiden. 

Drives på dugnad

Organisasjoner som Norske Kulturbygg og LASS har inntil nå fått støtte Helsedirektoratet for å hjelpe lag og foreninger, slik at de kan bevare og utvikle god rusfri samværskultur i lokalmiljøet. I ungdoms- og lagshus over hele landet møtes folk til dans, debatt, konserter, teatergrupper og annet sosialt samvær. Husene drives og vedlikeholdes på dugnad. Om stat eller kommuner skulle driftet disse husene hadde det vært snakk om milliarder av kroner. – Støtten til dette arbeidet er vekslepenger i sammenligning, men helt avgjørende for å opprettholde den aktiviteten vi har i dag, sier lederen i Noregs Ungdomslag. 

Attraktive i konkurranse med skjenkestedene 

I organisasjonen Norsk senter for rusfri miljøutviling (NSRM) jobber Norske Kulturbygg og LASS sammen med to andre organisasjoner for å utvikle og profilere de rusfrie samlingsstedene, for å gjøre rusfri samlingssteder attraktive i den harde konkurransen med steder som serverer alkohol. NSRM jobber for å synliggjøre behovet for og ønsket om slike rusfrie arenaer, og å bidra til at alkoholfrie miljø skal få samme naturlige plass i folks bevissthet som røykfrie miljø. – Vi mener at en tidsmessig og velfungerende rusfri oppholds- og fritidsarensa, for unge og voksne, virker normdannende på menneskers drikkekultur, og ønsker gjennom etablering og styrking av slike fora å bidra til å redusere alkoholforbruket i Norge, heter det på hjemmesiden deres.  

God helgestart

Image

Lagshuset Totalen i Kristiansand

Kristiansand avholdslag har hver fredag åpent hus i sitt lokale, Totalen, i Kristiansand sentrum. Her møtes gamle og unge, uten tilknytning til DNT forøvrig, til sosialt samvær. Aktivitetene er avhengig av de som er tilstede. Noen ganger blir det sang og musikk, andre ganger brettspill eller strikking. Men hver gang er det felles kveldsmat. – Vi hadde en etableringsfase der ikke så mange hadde oppdaget tilbudet, men etter hvert dukker det opp flere og flere folk, og nå har vi mange faste deltakere, sier Anne Gerd Sunde, leder i Kristiansand avholdslag. God helgestart er resultatet av lokale ildsjelers ønske om å bruke lagslokalet bedre som et rusfritt samlingssted, og er et eksempel på et prosjekt etablert med råd og støtte fra LASS.

Viktig kompetanse kan gå tapt

Det kan bli vanskeligere å etablere tiltak som God helgestart, når driftstøtten til organisasjoner som jobber med utvikling av alkoholfrie samlingsplasser forsvinner. – Om disse organisasjonene forsvinner mister vi mye viktig kompetanse og erfaring på dette området, og ikke minst fokuset på viktigheten av at slike samlingsplasser finnes. Det kan gjøre det vanskeligere for de som i fremtiden ønsker å arrangere rusfrie arrangementer, sier Generalserketæren i DNT.

 Les mer om denne saken hos Noregs Ungsomslag 

Leave a Reply