fbpx

Kristiansand avholdslag har laget film!

Kristiansand avholdslag ønsket å lage en kort film om verving for å få økt fokus på viktigheten av verving i DNT – Edru Livsstil. Ønsket var å lage en film som var basert på virkelige personligheter som vi møter i vårt arbeid. Filmen skulle forsøke å få medlemmene i DNT – Edru Livsstil til å forstå at dersom man ikke får inn nye medlemmer, og spesielt den yngre garde, vil vi opphøre å eksistere som organisasjon. I dag er 50% av dagens medlemmer over 70 år. Dette er et problem ettersom den demografiske fordelingen er svært skjev i forhold til normalen.

Filmens tittel er: «En ververs hverdag» . I filmen møter vi en ansatt (organisasjonskonsulent Daniel H. Nilsen) og en frivillig verver (Anita Voreland) som begge er bosatt i Kristiansand. Anita var blant landets beste frivillige ververe i 2018, men som verver møtte man ofte uforutsette situasjoner. Dette har vi laget en humoristisk satire av for å oppfordre medlemsmassen til aksjon.

Filmen ble laget i samarbeid med Kristiansand kommune, Folkehøgskolen Sørlandet og Kristiansand Avholdslag. I filmen deltar blant annet varaordføreren i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, og Aust- Agders beste verver Karl Otto Fredriksen. Disse spiller to fiktive roller i kortfilmen.

Selv om tonen i filmen stort sett er underholdende er det også innslag av flere problemer DNT – Edru Livsstil står overfor. Vi har hatt en synkende medlemsmasse og passive styrer og medlemmer som ikke prioriterer verving. I tillegg blir folk forvirret av at vi heter «DNT» og problemene dette medfører ettersom de fleste tror vi er en gren av Den Norske Turistforeningen (bedre kjent som DNT).

Et av håpene, med filmen, er at styrene skal stille seg spørsmålet om hvorfor de eksisterer. Er det for å være en sosial klubb eller er det for å gjøre en forskjell i samfunnet. Historisk sett har DNT – Edru Livsstil hatt svært aktive medlemmer og vært en folkebevegelse, men denne tiden ser ut til å være forbi. Utfordringen er hvordan vi omstiller oss og engasjerer folk i rusproblematikken på en ny og spennende måte i det 21. århundre. Vi tror aktiv verving er en del av svaret – slik de gjør i Sverige.

Vi håper at folk vil kunne både dra på smilebåndet og tenke over hvorfor de er med i en slik organisasjon når de ser filmen. Filmen ligger tilgjengelig på Kristiansand Avholdslag sin Facebookside og er også tenkt å vises på landsmøtet i Stavanger til sommeren.