fbpx

Kompefest i Avholdslaget Sverre

Kompefesten fredag 27. oktober samlet mye folk. Ca 80 stk i alle aldre troppa opp på Resvik bedehus denne kvelden. Det var folk både fra Birkenes, Lillesand og Grimstad.

Tekst og foto: Gerd Jorun Igland

Først fikk vi høre flott sang og musikk av Åsmund, Sindre og Jennie. Deretter var det Professor Bjarne Bjorvatn som fortalte fra sitt opphold i Nord-Korea våren 2017. I en alder av 80 år hadde han fremdeles ønske om å være til nytte, noe som ikke var helt lett å få til. Han har jobbet mye med tropemedisin og epidemier, men p.g.a. alder var det ingen forsikringsselskap som ville gi ham reiseforsikring til land med risiko for å pådra seg sykdom.

Professor Bjarne Bjorvatn fortalte om sitt opphold i Nord-Korea

Sønnen tipset han da om at det var etterspørsel etter professorer som kunne dra til Nord-Korea og undervise ved et universitet ved navn PUST, som er et universitet opprettet av en styrtrik sør-koreaner som ønsket å gjøre noe for Nord-Korea. Universitet har et fond som støttes av kristne sør-koreanere bosatt i USA. De benytter seg av pensjonerte professorer som underviser gratis og selv må betale for reise og opphold. Han kunne fortelle at det alltid var nord-koreanske vakter tilstede i undervisningen og ingen fikk gå alene. Forståelsen av hvorfor hatet til USA er så stort ga han oss et godt innblikk i. De dyrker hatet etter at de ble bombet sønder og sammen i Koreakrigen. Allerede fra 5-årsalder blir de innprentet dette hatet. Med sin unike fortellerevne fikk vi et lite innblikk i hvordan han opplevde landet. Under matpausen ble det anledning til å stille spørsmål og mange var det som benyttet anledningen. Praten gikk livlig mens kompene ble fortært og folk ga uttrykk for at det hadde vært en gild kveld.