fbpx

Klarer vi stoppe alkoholreklamen?

Etter alkoholloven av 1989 er reklame for alkoholholdig drikk forbudt i Norge. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn.

Formålet med loven er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Under et møte med EUs helsekommissær, John M. Dalli, var en videreføring av unntaket om alkoholreklame i TV-direktivet et av synspunktene som helse- og omsorgsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen framførte.

– Alkohol er i ifølge WHO (Verdens helseorganisasjon) den nest viktigste årsak til tidlig død og alvorlige helseskader. Vi vet at reklameforbudet er et tiltak som virker, sier Strøm-Erichsen.

Hun peker på at Norge er et av landene i Europa med lavest forbruk av alkohol per innbygger.

– Det mener jeg har en sammenheng med vår strenge alkoholpolitikk, som vi ønsker å opprettholde, sier hun.

Vi i DNT støtter statsråden og regjeringen i kampen for å beholde forbudet fra 1989 mot å reklamere for alkohol. Omsorgen for å styrke livskvaliteten og livslengden må prioriteres.

– Jeg håper regjeringen ikke bøyer av nå, og at de om nødvendig bruker vetoretten slik Høybråten foreslår, sier DNTs generalsekretær Harald Dyrkorn

 

Les mer:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2010

http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=48818&hovedtema=&person=&hva=

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/110315/eu-norge-ma-avskaffe-alkoholreklameforbud

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7549666

http://www.kampanje.com/medier/article5528860.ece

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>