fbpx

Kjøp forsikring hos KNIF

DNT – Edru Livsstil har fått på plass et samarbeid som gjør at ansatte, tillitsvalgte, enkeltmedlemmer og/eller lag kan inngå forsikringsavtale med Knif Trygghet.
Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i disse organisasjonene kan også tegne forsikring i Knif Trygghet.

knifKnif Trygghet Forsikring eies av Kristen-Norge. Selskapets forsikringstakere er kristne organisasjoner og trossamfunn, men også organisasjoner tilknyttet avholdsbevegelsen

Hva kan Knif Trygghet tilby DNT-Edru livsstil?
Knif Trygghet tilbyr de forsikringstyper som DNT-Edru Livsstil har behov for – som eksempelvis:

Huseierforsikring til lag med eiendom(mer)OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsikringen dekker skader på bygninger ved bl.a. brann, vann, innbrudd, naturskade og andre bygningsskader.
I tillegg dekkes bl.a. tapt husleieinntekt etter skade og rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendom. Maskiner/inventar/løsøre kan også tas med under denne forsikringen.

Ansvarsforsikring for lokallagforsikring_skade

Dekker det rettslige erstatningsansvaret som lagene kan pådra seg for skade på person eller ting ved for eksempel arrangering av turer og andre aktiviteter. Erstatningsbeløpene for slike skader kan bli høye, og vil dermed være en reell trussel for lagets økonomi.


Kollektiv ulykkesforsikring for lokallag
forsikring_invalid
Kan tegnes på en bestemt gruppe personer – som for eksempel lokallagets medlemmer. Forsikringen gir erstatning ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke på arrangementer i regi av laget. Premiens størrelse vil avhenge av valgte forsikringssummer, antall personer og hvilke aktiviteter som skal omfattes av forsikringen.
Forsikringen gjelder i hele verden.

Verdigjenstand-forsikringforsikring_verdisaker
For spesielt verdifulle gjenstander og for gjenstander som ofte befinner seg utenfor forsikringsstedet, kan det være hensiktsmessig med en såkalt verdigjenstand-forsikring. Denne dekker de aller fleste skader som har en plutselig og uforutsett ytre årsak, og har altså et bredere dekningsomfang enn inventar-/løsøreforsikringen, og
med vesentlig lavere egenandel.

Reiseforsikring til lokallagforsikring_reise
Er svært viktig å ha når man skal på tur – spesielt i land utenfor EØS-området.
Knif Trygghet kan tilby lagene kollektiv reiseforsikring for reiser inntil 60 dagers varighet. Forsikringen omfatter skade på reisegods, forsinkelse, sykdom/hjemtransport, ulykke, ansvar og avbestilling.

Motorvognforsikring til enkeltmedlemmer som eier bil e.l. forsikring_bilKnif Trygghet tilbyr forsikring for de fleste motorvogntyper
– som person-/varebiler, mopeder, lastebiler, busser og traktor/arbeidsmaskiner.

 

Hva koster forsikring i Knif Trygghet?

Dette vil avhenge av flere faktorer, men mange har opplevd at de har spart betydelige beløp på å forsikre bygg og eiendeler i Knif Trygghet – penger som heller kan benyttes til lagets mange aktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Knif Trygghet for å få et forsikringstilbud ut fra det aktuelle behovet. Telefon: 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no

Les mer om forsikring her!

 

Comments are closed