fbpx

Sommerbrev fra generalsekretæren

Kjære lokallagsledere, landstyremedlemmer og venner av DNT – Edru Livsstil

Det har vært en travel vår med mye møtevirksomhet, både internt i administrasjonen og sammen med dere ute i lokallagene. Mye godt arbeid er lagt ned, og sammen med landsstyret jobber vi målrettet med økt medlemsvekst og opprettelse av nye rusfrie treffpunkt.

Strategisamling

Den 10.-12. juni, arrangerte DNT – Edru Livsstil, strategisamling på Gardemoen i Oslo.

Det ble en flott helg, spekket med interessante foredrag, gruppearbeid, sosialt samvær – og et virkelig flott kulturinnslag med Åsmund Kleivenes og Birgit Holmsen Berg på lørdag kveld.

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, åpnet samlingen med et innlegg om betydningen av en ansvarlig ruspolitikk. Nestemann på talerstolen, var Kjell Torstein Hagen, som er aktiv i DNT – Edru Livstil-laget, Gol fråhaldslag. Han pratet om sin vei fra et liv med rusutfordringer til et rusfritt liv i dag.

Sarah Fabricius Blom Jul-Rasmussen, som er leder i Juvente, avsluttet seminaret med et innlegg om hvordan vi kan engasjere ungdom i ruspolitikk.

Slagord

På landsmøtet den 17.-19.september i fjor, ble det vedtatt at DNT – Edru Livsstil, skulle starte prosessen med å finne nytt slagord og visjon. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og deltakerne på strategisamlingen har gitt gode og solide innspill. Nå ønsker vi enda flere innspill, og vi håper at dere sender forslag til oss!

Etter at alle innspillene er behandlet, utarbeider landsstyret en ny innstilling til landsmøtet 2023.

Arendalsuka

Vi er i full gang med planleggingen av Arendalsuka, som går av stabelen den 15. til 19, august.

Fra administrasjonen stiller Gina Bakke Bolstad, Anne Charlotte Valaker Bruheim, Lin-Merethe Waagenes og Daniel Haraldsson Nilsen, sammen med lokale tillitsvalgte og frivillige.

Under Arendalsuka inviterer vi til to foredrag på Arendal kino den 16.08.2022 fra kl 13.00-1600, med enkel servering.
Det første foredraget heter «Fra partyløve til toppidrettsutøver». Det er Gina Bakke Bolstad, prosjektmedarbeider i Idrett uten alkohol (IUA), som skal snakke om sin personlige reise – og om hvordan toppidretten banet veien for en sunnere og mer meningsfull hverdag.

Etter dette foredraget skal vi ta for oss problemstillingen rundt alkoholforbruket i Norge fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvert år bruker Norge rundt 100 milliarder kroner relatert til alkoholforbruk. Spørsmålet er om dette er bærekraftig i det lange løp?

Tidligere stortingsrepresentant Sigmund Kroslid skal snakke om tematikken, og etter foredraget blir det muligheter til å stille spørsmål.

Vi håper så mange som mulig vil stille på våre foredrag. Ellers blir det mulighet for å snakke med oss på stand hele uken.

Lagsutsendelse

Neste lagsutsendelse, vil bli sendt ut i begynnelsen av september.

Landsmøte 2023

Landsmøtekomiteen, ledet av Are Husby, er godt i gang med arbeidet frem mot landsmøtet i 2023. Møtet, som er lagt til Trondheim den 23. til 25. juni 2023, vil bli avholdt på Scandic Nidelven.

Medlemsblad

Så langt i år, har vi gitt ut et medlemsblad. Det er sendt i posten til de som abonnerer på bladet. Bladet kan for øvrig også leses på nett.

Neste medlemsblad vil bli sendt ut i begynnelsen av september. Frist for innsending av stoff til dette bladet er utsatt til Nov/Des.

Innspill/høringer

Den 16. mai leverte vi et innspill til helse – og omsorgsminister Kjerkol, i forbindelse med regjeringens forebyggings – og behandlingsreform for rusfeltet.

Formålet med forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet er forebygging og reduksjon av negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet.

Hele innlegget kan leses i sin helhet her:

Vi har også levert inn et innspill til programkomiteen i Arbeiderpartiet i Bergen.

Innlegget kan leses i sin helhet her.

Mediesaker

Den 02. mars i år trykket Fanaposten innlegget «Norske drikkevaner koster skjorta».

Innlegget, som handler om hvor mye de norske drikkevanene koster det norske samfunnet årlig i kroner og øre, kan leses i sin helhet her (dette er en abonnementsak, men innlegget kan også leses her: Drikkevaner som koster skjorta.

Den 08. mars i år, markerte vi med et innlegg om rusproblemer hos kvinner. Innlegget som heter «Rusproblemer hos Kvinner går ofte under radaren», kan leses i sin helhet her:

Vi har også hatt jevnlige oppslag i sosiale medier. Vi poster stadig innlegg på DNT – Edru Livsstil sin Facebook-side:

Idrett uten alkohol (IUA) poster også jevnlig innlegg både på FB og på Instagram.

Her kan du følge IUA på Facebook

Her kan du følge IUA på Instagram

Vår dag

Frivillighetens år – 2022

I år er det «Frivillighetens år» og en rekke organisasjoner markerer dette.

Den 1. november, skal DNT – Edru Livsstil markere denne dagen, med stands eller lignende. Mer informasjon om dette kommer på andre siden av sommerferien.

Integrering

Shaugfta Parveen i landsstyret, jobber med å opprette et nasjonalt nettbasert lag, med den foreløpige tittelen «Edru Livsstil Pro Fremtid Nettverk».

Hovedmålet er å skape rusfrie aktiviteter og møteplasser på tvers av kulturelle skillelinjer, spesielt for unge mennesker. På denne måten ønsker hun å jobbe med inkludering, etablering av nye vennskap og utjevning av forskjeller i samfunnet vårt.

Barn og unge som vokser opp i Norge, med innvandrerforeldre, for eksempel fra Asia eller Afrika, trenger absolutt å bli inkludert av etniske nordmenn, i alle sammenhenger. Sammen med Shaugfta Parveen, ønsker vi i DNT – Edru Livsstil, å gjøre det vi kan for å bidra til dette.

Nå ønsker vi å komme i kontakt med DNT – Edru Livsstil sine egne medlemmer, men også folk som er engasjert – og vil bidra til integreringsarbeid gjennom dette nettlaget.

Det er plass til noen styremedlemmer og to varamedlemmer, en person med data ferdigheter er også velkommen.

Alle som er direktemedlemmer i DNT – Edru Livsstil uten tilknytning til et annet lokallag, er velkommen som medlem i dette laget.

Ta kontakt om du ønsker å bidra til dette spennende og nyskapende arbeidet!

Personalsamling

7. til 8. april kunne personalet endelig samles igjen til en personalsamling i Bergen, etter lang tid uten mulighet til å møtes, grunnet koronarestriksjoner.

Vi møttes på Fanahytten i Bergen, til to dager med faglig innhold – og med planlegging av arbeidet i administrasjonen. En fjelltur på et av byfjellene i Bergen, Løvstakken, i godt selskap, ble det også tid til.

Prosjektene

Idrett uten alkohol

I 2022 har vi ansatt to nye medarbeidere i prosjektet «Idrett uten alkohol (IUA)».

I januar startet Marte Mandelid opp som prosjektleder for IUA, og noen få måneder senere startet Gina Bakke Bolstad opp i stillingen som prosjektmedarbeider.

Marte går ut i svangerskapspermisjon den 01. august i år, og da overtar Gina rollen som prosjektleder i 80 prosent stilling. 

Arbeidet med IUA går for fullt, og både vinteren og våren har vært travel. Marte og Gina har hatt en rekke møter med ulike klubber og organisasjoner, de har videreført avtaler – og inngått nye. Flere arrangement har gått av stabelen, og flere er under planlegging. Skolebesøk, stands, idrettskonkurranser; dette er kun et lite utdrag av hva som har blitt gjort til nå. I løpet at sommeren blir også IUA sin nye nettside lansert, så her er det bare å følge med!

Eldre, alkohol og ensomhet

I juni i år startet Lin-Merethe Waagenes, opp i stillingen som prosjektleder for «Eldre, alkohol og ensomhet». Hun er godt i gang med arbeidet, og hun har allerede fått booket inn sitt første foredrag, som skal være på Nodeland utenfor Kristiansand.

Studentprosjektet «Sammen»

Bo-Nicolai Gjerpen Hansen, er prosjektleder for «Sammen», som er DNT – Edru Livsstil sitt studentprosjekt. Sammen med Daniel Haraldsson Nilsen og Marte Mandelid fra administrasjonen arrangerte han et seminar i Oslo den 3. mai i år. Temaet for seminaret var hvordan faddere kan bidra til økt inkludering av studenter som drikker lite eller ikke noe alkohol.

Det ble en vellykket dag i Oslo Kulturhus, med spennende foredrag fra tidligere studenter, faddere og fagfolk.

Arrangementet ble også streamet på nett.

Bo-Nicolai Gjerpen Hansen jobber også med et blad som skal være ferdig innen studiestart 2022. Bladet inneholder mer dyptpløyende informasjon enn brosjyren til prosjektet. Hensikten er å gi studenter og faddere grundigere forståelse av utfordringer knyttet til bruk av alkohol og andre rusmidler, og verktøy til å håndtere disse utfordringene.

Politikk-prosjekt

DNT – Edru Livsstil sitt ruspolitiske utvalg, jobber med videre med spørsmål knyttet til ruspolitikk, og vi ser frem til spennende politiske debatter og diskusjoner under Arendalsuka.

Daniel jobber også videre med å gjøre organisasjonen mer kjent – og bygge nettverk blant politikere, flerkulturelle og ulike fagfolk som jobber med integrering.

Skoleprosjekt

Vi jobber også med et skoleprosjekt, der vi ser på mulighetene til å prate med skoleungdommer om alkoholvaner, gjennom prosjektbasert arbeid.

Verving

I oktober i fjor satt landsstyret ned et eget verveutvalg, som jobber målrettet og kontinuerlig med verving.

Denne uken har Daniel vært på verving ulike steder i Nord-Norge, sammen med Shaugfta i landsstyret.

Vi oppfordrer dere alle til å anbefale en eller flere av deres venner og bekjente å melde seg inn i DNT – Edru Livsstil.

Videre arbeid

Landsstyret har vedtatt at DNT – Edru Livsstil sitt hovedfokus i årene fremover, skal være medlemsvekst blant ungdom, og vi skal i første omgang ha et spesielt fokus på ulike prosjekt i Stavanger og i Trondheim. I høst vi det bli startet opp en ungdomsklubb på Totalen i Stavanger, og vi jobber med å få på plass nye tilbud for studenter i Trondheim.

Ferieavvikling

Vi nærmer oss ferie og DNT – Edru Livsstil sitt hovedkontor holder stengt fra og med 11. juli – 29. juli. Kontortelefonen vår ikke er betjent i dette tidsrommet.

Vi håper at dere også får anledning til å koble av i sommer – og sette søkelys på nære ting, som familie, venner eller andre mennesker eller sysler som står dere kjært.

Når vi er tilbake i høst, vil vi fortsette arbeidet med å sette søkelys på medlemsvekst og opprettelse av nye tilbud for ungdom og studenter. Det blir gøy og givende, og vi ønsker velkommen forslag til hvordan vi kan vokse som organisasjon.

Vi setter stor pris på engasjementet deres, og vi oppfordrer dere til å ta med innspill både til små og store saker som vi jobber med.

Vi ønsker dere alle en riktig god ferie, og ser frem til et videre godt samarbeid med dere!

På vegne av administrasjonen,

Anne Charlotte, generalsekretær

DNT