fbpx

Kartlegging av rusmisbruk blant eldre

I Voss og Gjøvik kommune er det igangsatt kartlegging av rusforbruket til eldre over 60 år. Ansatte i ulike kommunale tjenester har over tid sett en negativ utvikling og uttrykt bekymring overfor en gruppe det tradisjonelt har vært lite fokus på med tanke på rus.

Kartleggingen vil også bidra til at ansatte selv skal kunne stå bedre faglig rustet overfor de utfordringene de opplever i sin arbeidshverdag.

Voss kommune – økt kunnskap om eldre og rus

I Voss kommune får alle ansatte som jobber med eldre, både i hjemmebaserte tjenester og på sykehjemmet, undervisning om eldres helse og alkoholbruk. I tillegg får de kommunikasjonstrening knyttet til samtaler om alkohol. Tanken er at man ved å øke kunnskapen også øker bevisstheten til alle involverte. Det gis fortløpende oppfølging og veiledning.

Gjøvik kommune

Når vi blir eldre skjer det en del endringer. Det kan være tap av funksjoner i arbeids- og privatlivet, fysiske endringer og ensomhet, for å nevne noen. Slike endringer kan bidra til økt rusbruk.

Ut fra denne kunnskapen ønsket Gjøvik kommune en bred kartlegging av hjemmeboende tjenestemottakere og tjenestemottakere i korttidsavdelinger ved sykehjem fra 60 år som har eller er i risiko for skadelig alkohol- og legemiddelbruk.

Vil bli tryggere på og i jobben

I Gjøvik kommune fantes det ingen oversikt over omfanget av hjemmetjenestemottakere over 60 år med skadelig bruk av alkohol og/eller psykoaktive legemidler.

De ansatte har beskrevet dette som en økt problematikk innen rehabiliterings- og korttidsavdelinger. Og det utviklet seg en usikkerhet om hva som var den enkelte ansattes ansvar, hva som var kommunens ansvar og hva som var spesialisthelsetjenestens ansvar.

Gjennom kartleggingen økes både kunnskap og bevisstheten på alle nivå. Og dermed øker også kvaliteten til tjenestemottaker.

 

Kilde: Rusfag 2/2017. Fagmagasin for kommunene