fbpx

Ka’ e’ du redd for?

Skjenkepolitikken i kommunene har i lang tid blitt mer og mer liberal. Konsekvensene av denne liberaliseringen er blant annet mye fyll og vold nattetid i helgene. For å redusere helseskader og sosiale skader av alkoholbruk, er det nødvendig med en restriktiv alkoholpolitikk. Selv om stordrikkere er mest utsatt, skjer de fleste skader, voldstilfeller, ulykker og problemer blant det store flertallet som drikker moderat.

Ut fra folkehelseloven som trådte i kraft i 2012 skal kommunene «tenke helse i alt vi gjør». Dette betyr at en forsvarlig alkoholpolitikk må innlemmes i planlegging og drift i alle kommunens sektorer. Målet må være å hindre problemer knyttet til fyll og at nattelivet skal være attraktivt og trygt.

Bergen kommune prøver å drive helsepolitikk på en forsvarlig måte. Helsebyråden Rebekka Ljosland har bl.a. valgt å flytte kontor for skjenkesaker til etat for helse – noe bransjenæringen og NHO stiller seg uforstående til.

Marit Barene 2Edru Livsstils generalsekretær, Marit Barene  støtter Ljosland, og har tatt saken opp til debatt i Bergens Tidende.
Les hele debattinnlegget her!

Leave a Reply