fbpx

Juvente til motmæle

FpUs Atle Simonsen skriver i Dagbladet 16. august at pils ikke er narkotika. Videre argumenterer Simonsen om en bedre rusbehandling, samtidig som han ønsker liberalisering av alkoholpolitikken.

Juvente har tatt til motmæle, og Juventes leder, Maria Elizabeth Aspen har gitt følgende motsvar i dagbladet 19.august: http://juvente.no/2014/08/19/pils-er-ikke-narkotika/

No Comments Yet

Leave a Reply