fbpx

IUAs personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR IDRETT UTEN ALKOHOL

 

Følgende personvernerklæring gjelder for Idrett Uten Alkohol.

Dine personopplysninger tilhører deg, og å ta vare på de personopplysningene som du deler med oss, er svært viktig for oss i Idrett Uten Alkohol. Vi ønsker at du skal være trygg på at dine opplysninger er sikre hos oss, og at du forstår hvordan vi bruker dine opplysninger for å kunne tilby deg en best mulig reiseopplevelse. Idrett Uten Alkohol håndterer alle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).
Når du bestiller reise via oss, må vi ta visse avgjørelser om hvordan og hvorfor dine personopplysninger skal behandles for å fullføre bestillingen. Vi er derfor ansvarlige for å beskytte dine personopplysninger under hele reisebestillingsprosessen.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Prosjektleder er på vegne av Idrett Uten Alkohol behandlingsansvarlig for tiltakets behandling av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi lagrer følgende personopplysninger, avhengig av behov for det enkelte arrangement:
– Navn
– Adresse
– E-post
– Telefon
– Fødselsdato
– Allergier
– Kontaktdetaljer til foresatt (navn, telefon og e-post)

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre samarbeidspartnere.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med arrangementet du har meldt deg på.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Personopplysningene benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, f.eks flyselskaper og overnattingssteder.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

PERSONVERNOMBUD
DNT – Edru Livsstils generalsekretær fungerer som personvernombud og påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til iua@edru.no.

Comments are closed