fbpx

Intervju med ordfører i Sokndal

Med bare 23 år på baken og noen fag i statsvitenskap i ryggsekken ble Jonas Andersen i 2019 valgt til ordfører i Sokndal kommune. Gjennom et hyggelig møte med ham på Microsoft-Teams skal Daniel Nilsen prøve å gi et portrett av Norges yngste ordfører.


Hva motiverer deg som politikere og hvorfor ble du med i KrF?
– Jeg kom inn i politikken gjennom et verv i ungdomsåret i kommunen den gang jeg var elev ved videregående skole, ikke gjennom selve ungdomspolitikken, slik mange andre gjør det. Det var helt upolitisk egentlig, men gjennom menigheten og ungdomsarbeidet jeg representerte. Fordi jeg var med i ungdomsrådet ble jeg med i kommunale ting, for eksempel 17.mai-kommiteen, og det ble starten. Jeg gav meg omsider i ungdomsrådet, men så kom kommunevalget for 5-6 år siden. Da var det en i KRF som spurte om jeg hadde lyst til å stå på listen. Jeg kjente ikke så mye til politikk og KRF da, men jeg svarte ja. Så måtte jeg melde meg inn i KRF for å kunne stå på listen, og så kom valgkampen.  Jeg drev ikke veldig mye valgkamp, men vi gjorde et godt valg og jeg fikk nok stemmer til å komme inn i kommunestyret. Da jeg kom inn dit skjønte jeg at dette var noe jeg syntes var trivelig. Deretter engasjerte jeg meg i KrFU og ble med i Rogaland fylkesstyre. Ett år senere ble jeg fylkesleder, et verv jeg hadde i tre år, samtidig som jeg var aktiv i kommunestyret. Det endte opp med at jeg ble spurt om å bli ordførerkandidat på slutten av den perioden, og under valget i 2019 ble jeg altså valgt til ordfører.

– Måten jeg kom inn i politikken på var litt tilfeldig. Det er klart at jeg har hatt et stort engasjement for lokalsamfunnet mitt og har lyst til å være med å påvirke utviklingen her. Jeg har sammenfallende verdier med KrF sin politikk, og det var det som utgjorde mitt medlemskap nettopp der. Det at menneskeverdet er ukrenkelig, skal styre alt vi gjør. Det kristne menneskesynet skal ligge til grunn, og vi må ta vare på de mest sårbare i samfunnet. Jeg er engasjert i lokalsamfunnet og har lyst til å utvikle det, og jeg har et engasjement for andre mennesker for å hjelpe.

Er du avholds, og i så fall hvorfor?
– Nei, jeg er ikke totalavholds, men nå er det ett år siden jeg sist drakk alkohol. Det er veldig sjelden jeg drikker. Jeg har ikke behov for det. Grunnen til at jeg ikke drikker mye er ikke bare av hensyn til meg selv, men også de rundt meg. Jeg har aldri vært full og det er et bevisst valg. Men helt generelt har jeg ikke noe behov for alkohol, jeg kan ha det kjekt på andre måter og ikke synes jeg det smaker godt heller. Det er ikke mer komplisert enn det. Jeg synes for eksempel en flaske med Cola er mye bedre enn en flaske med øl, og Coca Cola er definitivt min favorittdrikke.

Favorittordtak/sitat
– «Det går seg til (på et vis)».

Hvordan ser du for deg at kommunen skal klare å gjennomføre rusreformen dersom den blir vedtatt på Stortinget?
– Det er et veldig stort spørsmål. Der vi er nå i kommunen har vi stort søkelys på å lage et bedre tilbud for de som sliter med rus og de som er rusavhengige. Vi har søkt og brukt de nasjonale opptrappingsmidlene til å ansette folk og bygge nye boliger. Vi skal nå bygge et nytt aktivitetssenter og boliger som er innenfor målgruppen rus og psykiatri. Dette er helt klart et fokus for oss og det er viktig at vi har omsorg for de som har erfart den negative baksiden med rusen. Det er også viktig å få frem den forebyggende delen av det. Dette blir fort en bagatellisering. Folk sier at rus er ufarlig ettersom de aller fleste klarer å ta seg et glass til maten og slikt. Og det stemmer jo for veldig mange, men for ganske mange andre har de jo et rusproblem – det er ikke alle som trenger kommunale tjenester. Det er noen som ender opp der, men for mange er det et vedvarende problem i hverdagen som rammer deres nærmeste. Vi prøver å hjelpe de aller mest sårbare. Vi er også blitt medlem av «Av-Og-Til», slik at vi kan ha et generelt fokus for befolkingen ellers. Vi må få redusert det skadelige alkoholforbruket, spesielt for de aller yngste. Men jeg er nok også skeptisk til en del av forslagene som utvalget foreslår, så jeg er spent på hvordan det blir når saken kommer til Stortinget. Jeg håper det blir noen justeringer der. Jeg tror alle er enige om at vi skal hjelpe de som virkelig er skadelidende av rus, men samtidig må vi passe på at vi ikke åpner en dør som gjør at mange unge starter og se på rusmidler som ufarlige. Jeg tror vi ikke må slå beina under alt forebyggende arbeid som er blitt gjort i mange år.

En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol:
– Jeg syntes det er ubehagelig når du opplever at folk rundt deg blir så beruset at de ikke er seg selv lengre. Jeg kan ikke forestille meg hvor mye vondt som kan skje rundt i hjemmene, for eksempel når barn og unge ser sine foreldre fulle, og at de endrer helt personligheten. Det er skumle greier. Der er noe man må ha veldig stor respekt for, men jeg må jo først og fremst ta tak i meg selv og mitt eget liv.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet sett ut da når det gjelder rus?
– Det er selvfølgelig vanskelig. Men om man hadde funnet opp alkohol i dag, når vi kjenner til alle skadevirkningene vi vet om i dag, så er det ikke sikkert at alkohol hadde vært lovlig. Men det er noe som ligger i historien og tradisjonene våre. Det er jo mye kultur, og det går langt tilbake i tid. Men jeg håper at vi i samfunnet i dag også kan få en aksept og respekt for alkohol. Vi må ikke snakke det ned som noe helt ufarlig, for det er mange som sliter med det. For oss som er unge må det være helt greit å droppe det. Vi må heller bringe frem de positive sidene med å ha en edru livsstil. Fyllekultur i forbindelse med russetiden synes jeg ikke er bra, men jeg vet ikke om jeg ville ha forbydd det heller, for det skal mye til for at staten skal gå inn å bestemme over valgene til enkeltmennesker. Men vi må prøve å skjerme de mest sårbare hele tiden. Noe jeg savner i debattene er at det ofte er næringshensyn som trumfer alt. Vi må tørre å snakke om de utfordrende sidene ved det og være frimodige på det. Det krever mye av en lokalpolitiker å ha et restriktivt syn på alkohol.

Favorittsted og hvorfor?
– Sokndal selvfølgelig! Utenom Sokndal så var jeg ett år på utveksling i Davos i Sveits. Det syntes jeg var en veldig fin plass.

Hva er viktig i livet ditt?

– Det er familie, venner og ikke minst troen min. Jeg er jo takknemlig for at jeg har så mange folk rundt meg som støtter meg som ordfører. Jeg hadde ikke klart alt dette om jeg ikke hadde folk å støtte meg på.

Hadde du hørt om DNT – Edru Livsstil før jeg tok kontakt, og tror du andre i KrF vet om oss?
– Nei, jeg har faktisk ikke det. Men jeg vil tro at andre i KrF har hørt om dere. Du nevnte jo den tidligere ordføreren i Flekkefjord, Sigmund Kroslid. Men vi i KrF får en del skolering innenfor rusproblematikken. Dette er et viktig tema innad i KrF. Jeg håper vi i vårt parti får påvirket rusreformen på Stortinget, om vi ikke klarer å endre den, ettersom det er et stort flertall som ønsker å liberalisere ganske kraftig.

Jeg ser at Sokndal er en «Av-Og-Til-kommune». Hva skyldes dette?– Under sist rullering av ruspolitisk handlingsplan var dette en sak jeg fikk gjennom som enkeltmedlem i kommunestyret. Det løser jo ikke alt selvfølgelig, men det gjør at man setter søkelys på en problematikk og man får tilgang til ressurser og materiell som kommunen kan og har brukt senere. Det er også et viktig «statement» til innbyggerne i kommunen at forebygging er viktig. Jeg har for eksempel vært med på triksedugnad gjennom «Av-Og-Til».

Hva gjør kommunen når det gjelder eldre med rusproblematikk? Har dere noen konkret plan for eldre med rusproblemer?
– Nei, det har vi nok ikke, så det er nok en problemstilling som vi må sjekke opp i. Det er jo noe med å få kunnskap og innspill. Men nå skal vi snart rullere ruspolitisk handlingsplan, så det er jo viktig at den gir så godt grunnlag som mulig. Men jeg vil legge til at eldre, ensomhet og aktivitet er viktig for oss, vi har et dagsenter for eldre der vi ønsker å ha aktivitet hver dag. Dette er rusfritt.

Har du noen siste ord som du ønsker å formidle til avholdsfolkets interesseorganisasjon?
– Det er viktig at man står på og er en motstander i debatten og får frem de reelle argumentene som finnes. Det er mange organisasjoner som gjør et godt arbeid. Det er noe med å kjempe og snakke mot strømmen. Dersom det blir et veldig ensidig fokus i debatten så endrer jo opinionen seg. Når det gjelder rus og skadevirkningene av det finnes det veldig mange gode og rasjonelle argumenter for å begrense det. Jeg tror også de har god gjenklang i den offentlige debatten. Så dere må bare stå på videre!

Comments are closed