fbpx

Utsatt landsmøte

Vedtektene sier følgende: «Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avvikles i juni hvert annet år. Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet. Forslag som ...