Alkoholpolitikken i Norge avgjøres av kommunene. Om kommunen vil er det ikke tilgang til alkohol i det hele tatt.

Få billigere startnummer!

Den beste reklamen vi kan få, er at folk ser oss ute i løypene! Derfor subsidierer vi startkontingenten til løp, ritt, renn eller andre arrangement du som IUA-ambassadør ønsker å delta i. Reglene er s...