fbpx

Strategiutvikling

Det Norske Totalavholdsselskap skal i 2014 – 2015 ha tett dialog med lag, distrikt og medlemmer arbeide for:

 • Å fornye og utvikle DNT til ein moderne organisasjon som kommuniserer på ein måte folk kjenner seg att i
 • Bli meir relevant og synleg som ein organisasjon som arbeider for alkoholfritt samvær og alkoholfri kulturutvikling
 • Bygge ein organisasjon med god intern kommunikasjon med bruk av tidsmessige middel og metodar
 • Fornye organisasjonen med nye tidsmessige arbeidsformer, språk, grafisk profil og eventuelt nytt namn
 • Alle sentrale prosjekt og aktivitetsprogram skal ha ein lett attkjenneleg organisasjons-profil
 • Styrke kontakt med og gje informasjon direkte til medlemene gjennom å ta i bruk nye kommunikasjonsformer
 • Styrke den interne kommunikasjonen mellom ledda i organisasjonen
 • Vidareutvikle websidene, ha webredaktør i administrasjonen og vere aktive på sosiale medium
 • Gje ut minst fire nummer av Menneskevennen i året
 • Ha personale som arbeider med utoverretta medie- og samfunnskontakt
 • Ha kurs om alkoholfri kulturutvikling, organisasjonsutvikling, mediehandtering og andre aktuelle tema
 • Verve minst 400 nye medlemer årleg

 

Her holder generalsekretæren innlegg på seminar om «Læring som strategi for organisasjonsutvikling» på Litteraturhuset i Oslo:

VOFO

 

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply