fbpx

Ingen sammenslåing med IOGT – men fortsatt dialog og samarbeid

Lederen for DNT (Det Norske Totalavholdsselskap), Kjell Knutsen, meddelte i møte i forhandlingsutvalget IOGT-DNT 25. februar 2013 at han på bakgrunn av de sonderinger han har gjort i organisasjonen ikke ser muligheten for å få til et to-tredjedels flertall for en sammenslåing. Han hadde på bakgrunn av samtaler med sitt landsstyre kommet til den konklusjon av han ikke kunne anbefale at man fortsetter forhandlingene. DNTs landsstyre har ikke fattet vedtak i saken. Han ønsket et fortsatt godt og tett samarbeid som to selvstendige organisasjoner.

Fra IOGT beklaget man at man ikke kommer videre i prosessen, men er positive til et videre samarbeid på de områdene hvor man fortsatt samarbeider. Både IOGT og DNT signaliserte at man kom til å bruke samfunnsoppdraget og materialet som er laget i den videre utviklingsprosessen i hver enkelt organisasjon. Se for øvrig vedlagt protokoll fra møtet.

Det Norske Totalavholdsselskap (DNT)

Harald Dyrkorn
Generalsekretær

protokoll_avslutning_forhandlingar_DNT-IOGT (pdf)

No Comments Yet

Leave a Reply