fbpx

Ikke flertall for avkriminalisering

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen om  rusreformen ble lagt fram torsdag 27.mai. Regjeringen fikk ikke flertall for sitt forslag til rusreform.

Innstillingen viser at det ikke er flertall for en generell avkriminalisering. Samtidig er det gjort flere positive vedtak som vil forbedre situasjonen for mange som sliter med rus. Blant innvendingene fra flertallet i komiteen var bekymring for signaleffekten av en avkriminalisering og konsekvensene en slik reform vil ha for narkotikabruken blant ungdom. Dette er noe DNT – Edru Livsstil har vektlagt i sitt høringssvar til rusreformen.
Vårt høringssvar kan leses her.

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen viser blant annet at det er flertall for:
– at anmerkninger på rullebladet for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal slettes etter tre år. Slettingen forutsetter at det ikke er registrert flere straffbare forhold i denne perioden.
– at politiet ikke skal straffeforfølge mulige mindre narkotikalovbrudd i saker der personer yter assistanse eller tilkaller hjelp i akutte nødssituasjoner.
– at det skal opprette en rådgivende enhet i kommunene som skal sikre god oppfølging av mennesker med rusproblematikk.

Her kan du lese hele innstillingen

Ap og Sp jobbet for å få resten av komiteen med på forslaget om å sikre en delvis avkriminalisering for tunge rusavhengige når det gjelder bruk og besittelse av mindre brukerdoser, men de lyktes ikke med dette.

Saken behandles gjennom debatt og votering i Stortinget torsdag, 3. juni 2021.