fbpx

Idrettens samfunnsansvar i fokus

– Idretten er den viktigste faktoren for å forebygge problemer for barn og unge, og for å trygge oppvekstvilkår.

 

 

Det sier sportslig leder for Fana IL, Gisle Ellingsen, under en konferanse med temaet idrettens samfunnsansvar. Han mener idretten gjennom sitt brede tilbud er en betydelig samfunnsaktør, noe som også forplikter.

-I Fana IL legger vi til rette for et livslangt forhold til idretten. Vi har tilbud for folk i alderen 3 til 100. Det krever noen forpliktelser, sier Ellingsen. Fana IL inngikk nylig et samarbeid med Idrett Uten Alkohol. Her forplikter klubben seg til å arbeide forebyggende med alle sine 1500 medlemmer, og gjøre et betydelig verdiarbeid ved hjelp av ansatte og frivillige.

-Målet vårt er å utsette debutalderen for alkohol. Dette har stor betydning for konsumet senere i livet, viser forskning.

– Ta de rette valgene

Ellingsen er klar på at Fana bydel er ressurssterk, men forteller at bydelen likevel har de samme utfordringene som andre bydeler når det gjelder rus, hetsing på sosiale medier og aggressiv bilkjøring. I tillegg har dagens ungdom dårligere psykisk helse enn noen gang.

– I Fana IL skal vi være det leirbålet og treffpunktet som skaper den tryggheten og det fellesskapet ungdommene våre trenger. Vi skal fortelle dem viktigheten av å disponere tiden sin riktig og å ta de rette valgene. Det er ofte det det handler om, sier Ellingsen.

Han legger til at barn og unge har et viktig nettverk i idrettslaget. Det er i dag hele 2,1 millioner medlemmer under Norges Idrettsforbund.

– I idrettslaget lærer en de sosiale spillereglene, sa Ellingsen, og trakk også frem de mange gode forbildene som idrettslaget har i form av utøvere som konkurrerer på nasjonalt og internasjonalt nivå. I vinter kunne Fana Il se sine skøyteutøvere ta hjem både OL og VM-gull.

Det handler om å bry seg

Ellingsen fortalte om det nye prosjektet til Fana IL, Fana Friends, som handler om å skape et tilbud til barn og unge som faller utenfor idretten. Her skal idrettslaget skape aktivitet på kveldstid og i helger som ikke nødvendigvis handler om idrett, men der unge skal finne et godt tilholdssted.

Også fotballaget Brann sin leder for samfunnsansvar, Linn Beathe Hæreid Espeland, var foredragsholder på konferansen.

– «Bry oss-verdien» er limet som holder oss sammen. Brann bryr seg på mange plan. Vi var blant annet et av de første fotballagene som satt «homofobia» i fokus i fotballen, fortalte hun, og viste bilde av kapteinen med regnbuebånd på armen. Brann har også et gatelag, og de bruker mye tid på veldedig arbeid.

– Brann er et inkluderende lag, som ser viktigheten av gode rollemodeller for unge. Hos oss får alle en real sjanse, sa Espeland.