Idrett Uten Alkohol på pallen!

Vil du hjelpe IUA tilbake på pallen på Holmenkollstafetten?

I forfjor var det bare Team Right to Play som slo oss i klassen for ideelle organisasjoner, men i fjor var gruppa plutselig blitt større og konkurransen skarpere.

Har du lyst til å være med oss og kjempe om edelt metall 5. mai, sender du en epost til asmund@edru.no og lister opp tre aktuelle etapper i prioritert rekkefølge. Bak hver etappe oppgir du hvor fort du har løpt ei tilsvarende løype siden mai 2017 (jo ferskere, desto bedre), og legg gjerne ved lenke til Strava, Connect eller hvor du nå måtte ha loggen din.

Nederst på denne siden finner du etappeoversikt med de tidene som ga pallplass i fjor.

Idrett Uten Alkohol dekker reise for inntil 1500 kr, og så håper vi flest mulig blir med ut og spiser lørdag kveld (for egen regning).

Søknadsfristen er 15. mars!