fbpx

Hvorfor blir noen fullere enn andre?

Selv om man inntar samme mengde alkohol, er det alltid noen som blir fullere enn andre. Kvinner og overvektige er mest utsatt.

Selv om man drikker like mye, blir noen mer påvirket av alkoholen enn andre.

Grunnen til dette er at alkohol virker ulikt på ulike kropper, og både hvor høy promille man får, og hvor påvirket man blir av den, varierer dermed fra person til person.

Alkohol løser seg ikke i fett, men i vannholdig kroppsvev som blant annet muskelvev. Hvor mye muskelmasse du har, har altså noe å si. Kvinner har generelt sett mindre muskelmasse enn menn, og mindre volum å fordele alkoholen på. Hos kvinner fordeler alkoholen seg i 50 – 70 prosent av kroppsvekten, mens hos menn i rundt 60 – 80 prosent.

Menn har også mer av enzymet som bryter ned alkohol i magesekken, som fører til at en større andel av alkoholen går over i blodet hos kvinner og dermed gir en høyere promille.

Noen mennesker har også redusert evne til å omsette alkohol, på grunn av redusert aktivitet i enzymet aldehyd dehydrogenase, også kjent som «asian flush», ettersom dette er forholdsvis vanlig blant befolkningen i deler av Asia. Dersom alkoholkonsentrasjonen i blodet blir høy nok vil man reagere med å bli varm og rød i ansiktet. Per i dag finnes det ingen medisin mot dette, og det beste rådet er derfor måtehold.

 

 

Kilder:
NHI.no
Lommelegen.no

Comments are closed