fbpx

Hvorfor blir det så mye mas når noen velger bort alkohol?

Hva er det som gjør alkohol så spesielt? Hvorfor blir det så fort mange spørsmål når noen velger bort alkohol? Hvorfor blir man fort spurt om årsaken til dette, og hvorfor er det forskjell på å si nei til alkohol, og å si nei til for eksempel is med jordbærsmak?

«Hvorfor» er et spennende ord. Det kan avlede en åpen samtale, eller være starten på en filosofisk diskusjon. Men noen ganger kan det også oppfattes negativt eller vanskelig. For eksempel når du er alene om ikke å drikke på en fest. Hvorfor?

Å skille seg ut

Kanskje det er slik det henger sammen: Når du er i mindretall og blir bedt om å forklare hvorfor, blir du på en måte oppfordret til å beskrive det som skiller deg fra andre. Dette kan fort føles invaderende og altfor personlig. Riktignok er det mange allmenne grunner til ikke å drikke alkohol. Alkohol er blant de viktigste livsstilsårsakene til kreft i Norge, er dårlig for treningsresultater, disponerer for fedme og kan bidra til depresjon. Men en fest hvor du tilhører mindretallet som ikke drikker alkohol, er ikke nødvendigvis det mest komfortable stedet å snakke om dette.

På glatt is

Vi skjønner at det er en risiko for at samtalen etterfulgt av «hvorfor» ikke blir den hyggeligste. Om noen sekunder er vi kanskje ikke lenger på bølgelengde! Den som avgir forklaring kan føle seg utenfor, og den som stiller spørsmålet kan føle seg kritisert av forklaringen. For noen er dette et skuldertrekk, men for andre oppleves det ubehagelig. Vi er alle forskjellige, men de fleste kan være sosialt nervøse av og til. Spesielt om man er ukjente og ennå ikke trygge på hverandre. I den ferske spørreundersøkelsen som Respons Analyse har utført på oppdrag for Edru Livsstil, ser vi at unge voksne som ofte eller alltid opplever angst i sosiale sammenhenger, har større sjanse for å si ja til alkohol uten egentlig å ha lyst til å drikke.

Studiestart

Nå er det studiestart, og mange er nye både på utdanningsinstitusjonen og på stedet. Kanskje kjenner man ingen og lurer på hvordan man skal komme seg inn i et nytt miljø. Fadderukene er et ypperlig startsted for å bli kjent med nye mennesker, men samtidig velger 19 prosent av studentene bort studentarrangementer på grunn av for høyt alkoholfokus., ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018. Ifølge den samme undersøjelsen ønsker hele 62 prosent av studentene seg flere alkoholfrie tilbud.

Hvorfor utøver noen drikkepress?

Vi har sett på hvorfor det kan være sårbart å være den ene som skiller seg ut, men hva med den andre siden? Hvorfor er det for enkelte tilsynelatende så viktig å få andre med på drikkingen? Dette er trolig sammensatt, men her er én teori, og den har med kognitiv dissonans å gjøre. Kognitiv dissonans vil si at man har en indre motsetning, gjerne en indre verdikonflikt; at en del av seg ønsker å handle i strid med en annen del.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

La oss ta en sammenligning. Hvorfor er det forskjell på å si nei til en tilfeldig frukt – la oss si appelsin – og alkohol? Det er nok mange grunner til det, men alkohol har for det første en helt annen sosial rolle, og er dessuten kjent for ikke å være sunt. Trolig har mange et ambivalent, eller selvmotstridende, forhold til alkohol. Man vet at det ikke er sunt for helsa, og man er opptatt av den ellers – på treningssenteret og på joggeturen. Men samtidig tenker man at det er sosialt og morsomt. Den delen som vet at det ikke er sunt, truer den delen som synes at det er gøy. Når vi tenker hardt nok på helsa, er det ikke like lett å nyte noe som er dårlig for den. Kanskje har vi også dårlige minner fra fester som ikke gikk så bra, ting vi angret på, eller fyllesyke dagen derpå.

For å kunne dyrke det positive, unnviker vi tankene på det negative. Men disse kommer et skritt nærmere når noen sier nei. Dersom dette fort avvæpnes med grunner som ikke gjelder oss, som graviditet, bilkjøring hjem, antibiotikakur eller antidepressiva, er vi på tryggere grunn igjen. For disse er grunner vi ikke trenger å ta del i.

Forsvarsposisjon

Forsvarsposisjon genererer mye mas. Vi frykter kritikk, nedvurdering og avvisning. I begge roller. Den som ikke drikker alkohol, blir kanskje ikke morsom nok. Den som drikker alkohol, er kanskje ikke rasjonell nok.

Et inkluderende samfunn

I 2020 møter vi mange ulike verdisyn, og mens Norge før var verdimessig ensartet, er dette langt fra dagens virkelighet. Alt kan menes, og alt blir ment, og det er alltid noen som kan kritisere valgene våre. Dette fordrer at vi blir sikre på våre egne valg, at vi står for dem, og ikke lar oss føle oss truet av at andre velger ulikt. Det fordrer også toleranse, at vi er der for hverandre selv om vi er forskjellige. Det kan vi klare!

Vil du lese mer om inkluderende studentliv? Klikk på lenken, og les blant annet tips om hvordan du kan bidra til å redusere drikkepress. Vil du bli med på laget i vårt arbeid for et mindre alkoholfokusert samfunn? Meld deg gjerne inn her.