fbpx

Hvordan våge mer uten alkohol?

Under vår kampanje, Sober October, oppfordrer vi til å utforske livet uten alkohol og annen rus. Hvordan blir en måned uten alkohol?

Mange opplever at alkohol gjør oss mindre sosialt tilbakeholdne og reserverte; vi våger mer. Kanskje er dette noe av alkoholens appell. Spesielt når vi er nye og usikre i en gruppe kan alkohol gjøre det lettere å bryte isen. Hverdagen kan være kjedelig; skal vi være hverdagsmennesker hele tiden? Hvordan kan vi oppnå feststemning uten rus? I denne teksten ser vi på noen teknikker for å våge mer, men først spør vi oss: Hva er det som holder oss tilbake?

Bildet er tatt av Robert Balog fra Pixabay 

Hemninger

Hverdagens automatgir

Vi har lært oss en hel haug med uskrevne og skrevne regler; gjennom oppvekst, oppdragelse, skole og simpelthen det å være deltakere i et samfunn. Det går gradvis, og mye er så innøvd og naturlig at vi ikke reflekterer over det. Rutiner og automatiske handlingsmønstre er ikke bare negative; de gjør at vi har kapasitet til å fokusere på andre ting – vi slipper å tenke! Men det vi ikke kan reflektere over, det har vi heller ikke kontroll over.

Automatiske handlingsmønstre kontrollerer på sett og vis oss; ikke motsatt. Handlingsmønstrene våre har igjen mye blitt til som resultat av erfaring og oppdragelse; vi har blitt vant til at visse handlinger er uakseptable, mens andre er gunstige. Utfordringen er at i virkeligheten er både alle mennesker og alle situasjoner ulike, og i en perfekt idealtilstand ville vi handlet deretter. Men det har vi ikke kapasitet til. Selv om det ofte gir godt resultat å følge gamle oppskrifter, kan de også begrense oss, og det gir oss ingenting nytt. Det blir til slutt traust og kjedelig.

Reservasjonens jerndør

Samtidig er vi som mennesker mer enn innøvde handlingsmønstre og speilinger av oppvekst, oppdragelse og erfaring. Vi er også biologisk sett dyr med naturgitte behov. Disse banker ofte på, men slipper ikke alltid gjennom reservasjonens jerndør. Alkohol og en rekke andre rusmidler kan hjelpe gjennom å senke impulskontrollen og åpne jerndøra. Kanskje er det derfor vi så ofte forbinder fest med rus? Det blir en frigjøring fra hverdagens automatgir.

Frihet og avhengighet

Samtidig gir ikke alkohol eller andre rusmidler oss friheten tilbake. Det gjør oss avhengige av et ytre verktøy, som atpåtil har en lang rekke uheldige effekter på helsa – på både kort og lang sikt. Psykiater Lance Dodes skriver i boken «The Heart of Addiction» om hvordan avhengighet oppstår som følge av selvhemmende adferd. Når vi ikke gir uttrykk for hva vi virkelig tenker og ønsker, frustrerer vi oss selv; vi gir makten over egne liv til det vi tror at andre mener.

Gamle lekser

I sin ekstreme form er unnvikende adferd abnormt, men samtidig er det noe som rammer de fleste av oss i noen grad, og faktisk noe som verdsettes i vårt samfunn – i moderasjon. Det ligger for eksempel i vår felles overbevisning at barn må oppdras og læres opp. Det vil si at noe må tilføres, og noe må avlæres. I denne prosessen lærer barnet forskjellen på rett og galt, og denne lærdommen følger med inn i voksen alder, og føles til slutt selvsagt og naturlig. Noen av reglene er gode regler, men andre er nedarvede feilslutninger eller foreldrenes subjektive prioriteringer. Og ikke all lærdom er bevisst! Noe er imitasjon av omgivelsene. Men denne innlæringen legger seg fort som et skall over impulser, ønsker og det vi kan kalle et biologisk, førkulturelt jeg – det Freud kalte id. Om skallet blir for tykt, kveler vi oss selv.

Disse tankene er ikke utelukkende nye. Filosofen og forfatteren Lev Tolstoj var for eksempel oppptatt av at grunnen til at vi drikker alkohol er å lamme samvittigheten vår slik at vi kan utføre de handlingene vi egentlig ønsker, men ikke kan se oss selv gjøre i edru tilstand. Friedrich Nietzsche sammenlignet mennesket med et dyr i bur som begynner å skade og gnage på seg selv i frustrasjon. Buret var sivilisasjonens moralkodeks som oppfordret til ydmykhet og selvbegrensning. Så hvordan slipper vi ut av buret? Løsningen ville vært å lære seg å skru av egne hemninger selv, og kunne se hva som tjener oss og hva som ikke gjør det. Men er dette mulig?

Under Sober October oppfordrer vi til å utforske en måned uten alkohol. Hvordan kan du gjøre de samme tingene edru?

Våge mer uten alkohol

Muligheter

Det er flere hindringer som må ryddes av veien og kanskje tungt arbeid. Men er det ikke spennende å utvikle seg selv, og se at vi kan komme noe sted? Først gjelder det å se hvilke muligheter som faktisk finnes.

En øvelse er å skrive ned på et papir – eller flere – alle tingene som er fysisk mulig for deg å gjøre akkurat nå. Å skrive dem ned innebærer ingen forpliktelse til å utføre dem, så det er ingen grunn til selvsensur. Det kan være både trivielle småting og dramatiske handlinger, som både gir positivt og negativt resultat. Det har ingenting å si; det er bare en liste på et papir! Du kan jobbe med listen så lenge du vil. Når den er ferdig har du en liste med alternativer. Er det noen av tingene du faktisk har lyst til å gjøre? Hva er det som hindrer deg? Har du en god grunn?

Vær en observatør

Deretter handler det om å kunne slå av selvbevisstheten i sosiale sammenhenger, det vil si selvrefleksjonen der og da. Det å se seg selv utenfra og tenke over hva de andre kommer til å si. Dette kan være en vanskelig prosess, men over tid kan evnen øves opp. Det gjelder å rette fokus utover på de andre, i stedet for innover på deg selv. Dette kan du også forberede gjennom å betrakte sosiale samspill som en undersøkelse.

Legg merke til hvilke klær folk har på seg. Hva sier det om dem? Hvilket kroppsspråk har de? Hva sier de, og hvordan går samtalen og interaksjonen? Gjennom å forberede spørsmål du må observere de andre for å kunne svare på, tvinger du deg selv til å rette fokuset utover. Det gjør at du ikke har så mye tid til å reflektere over egne impulser, og dermed mindre tid til å sensurere deg selv.

Gå utenfor komfortsonen, men omgi deg med støttende mennesker

Mot kan også øves opp gjennom å gå utenfor komfortsonen. En ny ting virker ofte vanskelig i starten, men når det er gjort noen ganger, blir det bare en ny vane. Når man fortsetter å utfordre seg selv, så ser man etter hvert på seg selv som modig – fordi man faktisk er det – og dette gir en selvforsterkende effekt. I Norge sliter vi som kjent med janteloven. Ikke alle får hjelpen de trenger når de sliter, men enda færre blir kanskje heiet på når de lykkes. Janteloven blir fort en barriere, og en brems for glede. Hvis vi støtter hverandre, og omgir oss med støttende mennesker snarere enn negative, vil vi også over tid tørre mer, fordi vi har et støttende lag i ryggen.

Uten alkohol som kjemisk krykke

Vi kan øve oss opp til å våge mer. Det er forståelig at for noen er dette en lang prosess og lettere sagt enn gjort, men helsa vår blir nok glad om vi forsøker.

Kanskje lurer du på hva andre vil si? Man risikerer litt mas når man sier nei til alkohol. Har du noen gang lurt på hvorfor? Les mer her.

Når vi har frigjort oss fra unødvendige hemninger vil vi kunne feste og ha det gøy uten kjemisk krykke. Samtidig er veien målet; skal vi bli tøffere, må vi praktisere den tøffe måten. Det er ingen snarveier; vi går hele veien til toppen uten heis. Er du klar til å ta sjanser som edru?

Comments are closed