fbpx

HVORDAN BIDRA TIL ET TRYGGERE SAMFUNN?

Under årsmøte for Vest-Agder distrikt av Det norske totalavholdsselskap holdt politistasjonssjef Ole Hortemo et inspirerende foredrag med bakgrunn i erfaringer fra Kristiansand. Han oppdaterte forsamlingen på kriminalitetsutvikling og muligheter til å skape et tryggere samfunn.
Noen trender har snudd i positiv retning etter år 2000, sa Hortemo. Antall anmeldte lovbrudd har gått ned. Vinningskriminaliteten er betydelig redusert de siste ti årene, f eks biltyverier. Noen av grunnene til det er at mange unge har selv bil i dag og låsesystemene på biler har blitt bedre. Totalt i Kristiansand er nedgangen fra 2009 til 2010 hele 12%.
 Antall drap i Norge er nesten halvert siden 1980-tallet. Det er flere grunner til det, blant annet forebyggende arbeid i skoler, barnevern, idrett, kristelige organisasjoner og hobbyvirksomhet. Flere organisasjoner markerer avstand til rusbruk og setter grenser for oppførsel. Nå er det mer samarbeid mellom politi og sosialarbeidere.
Hortemo roste politikere som bidro til kortere skjenketid på utesteder. Det har ført til mindre vold. Det er en sammenheng mellom totalmengden av alkohol som drikkes og vold, og mellom antall rusa personer og vold.
Hortemo pekte på at det har aldri vært mer narkotika i Kristiansand enn nå. Samtidig er det gode opplegg rundt enkelte misbrukere. Det fører til at de stjeler mindre for å kjøpe narkotika.
Det har blitt stadig flere omreisende kriminelle som skaper stor utrygghet.
I Kristiansand og andre steder har vi en utfordring fra høyreekstreme personer som sprer rasehat og antisemittisme. De bruker nazihilsen, spesielle klær og andre symboler som skaper frykt. Hells Angels prøver å få med høyreekstreme.  En festival i Kvinesdal er i fokus nå. Politi, politikere og festivalledelse trenger støtte fra folk flest for å stå imot organisert kriminalitet.
Hortemo trakk fram interessante rusundersøkelser. Alkohol er mest utbredt. En undersøkelse blant 15-16 åringer viser at 4 av 10 ikke har drukket alkohol. Debutalderen for de som har drukket er 13,4 år. 2 av 3 elever har drukket alkohol dersom foreldrene gjør det. Bare 1 % av de som ikke røyker har prøvd cannabis. 70 % av de som røyker daglig har prøvd cannabis. 3,8% av de som er med i organisert fritidstilbud har brukt cannabis.
Vi vet at økt alkoholkonsum gir mer vold. Restriksjoner må følges opp: Skjenketider, vakthold på skjenkesteder, kontroll av alder og av personer som er overstadig berusa. Det er lite ”blind vold”. Ofte er det slik at en rusa mann slår en annen mann som er rusa. Trenden ser ut til å være at volden foregår mer i sentrum, er grovere og er utført av rusa personer. Alkoholen fører til mer vold enn narkotika gjør.
I Norge kan vi lære å bli bedre på skjenkekontroll av svenske holdninger i Stockholm. Kristiansand har blitt en tryggere by fra 2008 til i dag. Saker knyttet til vold er redusert med 30 %, sa Ole Hortemo på årsmøte i Vest-Agder distrikt av Det norske totalavholdsselskap på Laudal menighetshus lørdag 19. Mars 2011.

Leave a Reply