fbpx

Hva skjer med kroppen når man blir eldre og inntar alkohol?

Kroppen tåler mindre

Kroppens evne til å takle alkohol endres med alderen. Alkohol brytes saktere ned enn før og effekten er sterkere og varer lenger. Dette fører til en større belastning på kroppen og hjernen. Du har kanskje de samme drikkevanene, men kroppen er forandret.

Alkohol og legemidler

Mange eldre bruker legemidler, og mange legemidler er uheldige i kombinasjon med alkohol. Legemidlet kan få en svakere eller sterkere virkning, og risikoen for alvorlige bivirkninger kan øke.

Prosjektleder Helga Bognø

Ønsker du mer informasjon om prosjektet “Eldre, alkohol og ensomhet”, ta kontakt med prosjektleder Helga Bognø