fbpx

Hva mener partiene om Salgstider og skjenketider?

Salgstiden på alkohol fastsettes av kommunene innenfor lovens maksimaltider. Lovens maksimaltid sier at alkoholholdig drikk i gruppe 1 ikke kan selges eller utleveres etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søndager og helligdager.

Skjenketiden fastsettes av kommunene innenfor lovens maksimaltid som er senest kl. 03.00.

Høyre
Vil tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager. De vil bevare et offentlig vinmonopol, men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. Vil oppheve statlige begrensninger på skjenketid, og la dette være opp til kommunene selv å bestemme. Vil fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted, vil tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber. Les mer her.

Venstre
Vil gi kommunene frihet til å bestemme egne skjenke- og salgstider. Les mer her.

KrF
Ønsker å føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk. Vil innskrenke nasjonale retningslinjer for skjenking til 02.00. Vil styrke skjenkekontrollen. Vil opprettholde reklameforbudet. Les mer her.

Arbeiderpartiet
Vil føre en restriktiv alkoholpolitikk, og ønsker ikke å liberalisere de nasjonale rammene for hvor lenge man kan selge alkohol. Les mer her.

FrP
Vil liberalisere alkoholloven. Vil fjerne regulering av åpnings-, salgs- og skjenketider. Vil tillate markedsføring av alkohol, gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke og vil ha lave alkoholavgifter. Les mer her. 

SV
Vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader og legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser. Les mer her.

Senterpartiet
Vil skjerpe reaksjoner på skjenking til mindreårige og til overstadig berusede personer. Les mer her.

Rødt
Les mer her.

MDG
Vil gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider. Les mer her.