fbpx

Hva mener partiene om dagens taxfree-ordning og Vinmonopol-ordning

Man kan kjøpe med seg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk når man har vært i utlandet. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om man har med tobakk, ettersom tobakkskvoten kan byttes med alkohol. Alkoholkvoten kan derimot ikke byttes i tobakk. Det siste “normalåret” 2019 omsatte Travel Retail Norway (TRN) på norske flyplasser for 5,5 milliarder kroner. 

Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl, dvs. drikkevarer med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent.

Høyre
Vil bevare et offentlig monopol for alkohol, og vil tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. Vil tillate salg av alkohol til åtte prosent i dagligvarebutikker. (Her ligger det dissens fra et mindretall som ønsker å stryke punktet.) Vil utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende. Les mer her.

Venstre
Vil fjerne dagens taxfree-ordning, og vil tillate salg av sterkøl og vin i butikk. (Et mindretall i programkomitéen ønsker å stryke «vin» slik at det bare blir foreslått å selge sterkøl i butikk.) Les mer her.

KrF

Vil avvikle taxfree-ordningen. Vil opprettholde Vinmonopolet. Vil holde avgiftene på et nivå som begrenser bruk. Les mer her.

Arbeiderpartiet:

Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og vil vurdere å la Vinmonopolet overta driften av taxfree-ordningen. Vil innholdsmerke alkoholholdig drikke. Les mer her.

FRP

Vil oppheve vinmonopolordningen. Les mer her. 

SV
Ønsker å bevare Vinmonopolet, avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten. Les mer her.

Senterpartiet
Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder for at denne funksjonen ivaretas. Vil innføre krav til innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer. Les mer her.

Rødt:
Vil fortsatt ha salgsmonopol for brennevin, vin og sterkøl og at Vinmonopolet skal overta alkoholsalget på flyplasser. Les mer her.

MDG
Ønsker å sikre Vinmonopolet. Vil (av hovedsakelig miljøhensyn) at taxfree-ordningen på flyplasser skal avvikles. Les mer her.