fbpx

Hva kan du gjøre om du kjenner noen som sliter?

Det er ikke alle som ser selv at de har et problem med alkohol eller andre rusmidler, og det kan være vanskelig å konfrontere venner og bekjente med temaet. Kanskje har du et familiemedlem du tror sliter, men er redd for å ta feil, eller er usikker på hvordan personen vil reagere?

istock_000010366308xsmall

Dette er helt vanlig og det er forståelig at man kvir seg for å ta opp temaet, som gjerne blir ansett som litt tabu å snakke om. Men er du bekymret, er det uansett best å ta det på alvor.

Hvordan man skal gå fram avhenger selvsagt av hvilken relasjon man har til vedkommende, men noen gode tips er uansett å snakke med personen når han eller hun er edru, aldri i påvirket tilstand. Er du for eksempel bekymret for foreldre som ruser seg, kan du fortelle hvordan deres bruk av rusmidler påvirker deg.

Ifølge terapeuter er det dessverre lite de som står på sidelinjen kan gjøre dersom personen det gjelder ikke selv ønsker å gjøre endringer eller oppsøke hjelp. Man bør derfor unngå å være fordømmende, og vise at man gjerne vil støtte og hjelp dem på veien.

Her kan du få hjelp

Enten du sliter selv, eller er bekymret for noen du kjenner, finnes det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.

 • Rustelefonen
  Du kan ringe Rustelefonen på 08588. Telefonen er åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 – 19.00. Du kan også chatte med Rustelefonen på www.rustelefonen.no, eller sende inn spørsmål til nettsiden. Veilederne hos Rustelefonen kan gi råd om rett hjelpetiltak der du bor, samt svare på det du måtte lure på om rus. Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme.
 • Fastlegen
  Fastlegen kan hjelpe ved å søke deg inn til et behandlingsprogram.
 • Dopingtelefonen
  Dersom du eller noen du kjenner trenger å snakke med noen om doping, kan du ringe gratis og anonymt til Dopingtelefonen på 800 50 200. Tjenesten er tilgjengelig mandag til onsdag mellom 09.00 og 11.00. Du kan også stille anonyme spørsmål på nettsiden deres.
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
  LMS har en landsdekkende pårørendetelefon med nummer 800 40 567, hvor man kan få svar på spørsmål og utløp for bekymringer. Tjenesten er åpen hverdager mellom 09.00 og 15.00 

Spesielt for barn og unge

 • Helsestasjon for unge
  Det finnes helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner, og dette er et gratis tilbud til unge opptil 20 år. De fleste steder jobber det lege og helsesøster, og noen steder også psykologer og andre som kan hjelpe. De som jobber på helsestasjonene har taushetsplikt. Her kan man finne en oversikt over hjelpetjenestene der man bor: 
 • Helsesøster på skolen
  Unge kan også ta kontakt med helsesøster på skolen dersom de selv sliter med rus, eller er bekymret for noen andre. Helsesøster har taushetsplikt, men i visse tilfeller kan foreldre informeres dersom man er under 16 år – dette gjelder blant annet ved bruk av ulovlige rusmidler.
 • Blå Kors – Kompasset
  Blå Kors tilbyr behandling for personer med rus- og rusrelaterte problemer, samt terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Denne tjenesten kalles Kompasset, og finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes og Tromsø. Her kan du se hvor du kan ta kontakt.
 • BARsnakk
  Barsnakk drives av organisasjonen BAR – Barn av rusmisbrukere. Dette er et nettforum hvor unge kan chatte anonymt og få råd og veiledning hver mandag og tirsdag mellom 17.00 – 20.00. 

I krisesituasjoner kan man ringe Alarmtelefonen på 116 111. Dette er en gratis nødtelefon som kan brukes av både barn og voksne. Alarmtelefonen samarbeider med barnevern, politi og legevakt, og kan ta kontakt med hjelpeapparatet der du bor.

Comments are closed