fbpx

Høringer

I forkant av at alkoholpolitikken revideres pleier kommunen og politikere å sette seg ned og invitere til ulike varianter av deltakelse i prosessen. Kanskje nedsettes det en referansegruppe med representanter fra lokalt organisasjonsliv?

Ettersom alkoholpolitikk i høyeste grad har med folkehelse å gjøre, og folkehelseloven påbyr samarbeid med lokalt foreningsliv, bør det i alle fall ved denne runden praktiseres en betydelig grad av medvirkning når alkoholpolitikken skal utformes.

Her kan du lese mer om høringer og se våre høringsuttalelser.

No Comments Yet

Comments are closed