fbpx

Høringer

I forkant av at alkoholpolitikken revideres pleier kommunen og politikere å sette seg ned og invitere til ulike varianter av deltakelse i prosessen. Kanskje nedsettes det en referansegruppe med representanter fra lokalt organisasjonsliv?

Ettersom alkoholpolitikk i høyeste grad har med folkehelse å gjøre, og folkehelseloven påbyr samarbeid med lokalt foreningsliv, bør det i alle fall ved denne runden praktiseres en betydelig grad av medvirkning når alkoholpolitikken skal utformes.

Her kan du lese mer om høringer og se våre høringsuttalelser.

Comments are closed