fbpx

Helsedirektoratets håndbok i alkoholloven

Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre, blant annet ved å begrense forbruket av alkohol.

Loven regulerer blant annet tilgjengeligheten av alkohol gjennom bevillinger, fastsettelse av vilkår for salg og skjenking, samt kontroller. Den regulerer også import, eksport og omsetning, og omfatter også aldersgrensebestemmelser og forbud mot alkoholreklame.

Helsedirektoratets rundskriv Håndbok i alkoholloven m.v. er et nyttig verktøy både for de som jobber med forvaltning av alkoholloven, samt andre som er interesserte eller lurer på noe om alkoholloven.

Her kan du lese Helsedirektoratets håndbok i alkoholloven.

Comments are closed