fbpx

God Helgestart i sør og vest

GOD HELGESTART er et prosjekt som handler om alkoholfri samværskultur i starten på helgen, en dag i uken som ofte forbindes med stort alkoholbruk.

Oppstart i Nordhordland

Tre fredager i høst tilbyr lokallaget Edru Livsstil Nordhordland et sosial tilbud for den voksne lokalbefolkningen. Tilbudet er et samarbeid med Frivilligsentralen, og arrangementene skjer i Frivilligsentralens lokaler i Nordhordlandshallen.

I høst er det fredagene 30.september, 28.oktober og 2.desember som er valgt.

Et tilbud for flere grupper

frank_henriksen
Frank Henriksen engasjerer seg

Tilbudet er tenkt rettet mot voksne og ungdom over 18 år

– Alle voksne er velkommen, sier leder i Edru Livsstil Nordhordland, Frank Henriksen. Flyktninger, ensomme og alle som ønsker et sosiale fellesskap i et rusfritt helgemiljø er velkommen.
Henriksen håper at mange vil benytte seg av tilbudet.

God Helgestart skal redusere ensomhet og alkoholpress ved å gi lokalbefolkningen et tilbud den dagen i uken hvor det konsumeres mest alkohol, fremme alkoholfri samværskultur og skape større aksept for det å ikke drikke alkohol. God Helgestart er videre viktig i forhold til integrering av våre nye landsmenn.

God Helgestart begynte i Kristiansand 

DNT – Edru Livsstils lokallag i Kristiansand har i mange år drevet God helgestart-tilbud i sentrum av sørlandsbyen.

anne_gerd_sunde
Anne Gerd Sunde, grunnlegger av God Helgestart

– Det begynte i det små med en håndfull brukere, men behovet for rusfrie møteplasser øker, særlig i forbindelse med helgen, og i dag drar mellom 40 – 70 voksne mennesker nytte av tilbudet hver fredag gjennom hele året, forteller Anne Gerd Sunde som er initiativtaker til tilbudet.

– Stadig flere enkeltindivider kommer, noe som tyder på at ensomme mennesker søker tilbud på rusfrie arenaer. Særlig har andelen av ensomme unge innvandrere som havner mellom to kulturer, norsk og sin etniske kultur, søkt tilbudet. Dette gjelder både enslige innvandrerkvinner og -menn.

Styret i God helgestart i Kr.sand har avtale med en lokal Rema 1000-butikk som bistår med mat til fredagsarrangementet, men styret får etter hvert så mye mat at de også kan dele ut i poser til de mest vanskeligstilte og trengende når de forlater arrangementet.

Erfaringene i Kr.sand har skapt grobunn for ønsket om utprøving i flere byer. Derfor vil Edru Livsstil nå prøve dette ut i Knarvik i Nordhordland.

Hvorfor trenger vi God Helgestart?

– I dag mangler mange byer og tettsteder åpne og levedyktige alternativer til skjenkenæringens godt utbygde tilbud, deriblant Knarvik, sier Henriksen, og uten alkoholfrie tilbud som appellerer til bredere grupper, vil det å velge alkoholfrihet bli et lavstatus-stigma.

Henriksen er også engasjert politisk og mener at jo lengre en går i å la skjenkenæringen bygge ut sitt tilbud, jo større vil behovet bli for stimulerings- og reguleringstiltak som sikrer alternativer.
– Men dette er en politisk kampsak, legger Henriksen inn. – Nå er det dette konkrete tilbudet som skal stå i fokus, så skal vi nok få lokalpolitikerne på banen for å skjønne denne samfunnsutfordringen etter hvert.

No Comments Yet

Comments are closed