fbpx

Gratis medlemsskap i 2009

Hjelp oss å tipse andre!

Klikk her for å lage en e-post i ditt e-postprogram om dette tilbudet, eller kopier teksten under og send den til alle du kjenner: 

 
 
Avholdsbevegelsen er 150 år i 2009. 10% av Norges befolkning bruker ikke alkohol. Vi ønsker å gi alle dem tilbud om gratis medlemskap i hele jubileumsåret i DNT-Edru livsstil, Norges eldste avholdsorganisasjon.
 
For å nå ut til alle trenger vi din hjelp! Vær så snill å sende denne e-posten videre til alle du kjenner!

 

Meld deg inn!

http://www.avhold.no/index.php?option=com_facileforms&Itemid=130

Tilbudet om gratis medlemskap gjelder kun nye medlemmer.

Hva er DNT?

DNT er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for edruskap, fred og menneskeverd. Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen setter vi fokus på hvordan alkohol og narkotika truer livsutfoldelse, trygghet og velferd, og sammen mobiliserer vi til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.

Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser. Vårt mål er at det skal være enkelt og attraktivt å velge en edru livsstil, å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasjement.

Lokallagene våre har mange aktiviteter som bidrar til aktive og trygge lokalsamfunn, for eksempel varmestue for rusmisbrukere, ungdomsklubb, kulturkvelder og ettervernsarbeid for tidligere rusavhengige.

Som medlem i DNT mottar du medlemsavisa Menneskevennen med oppdatert informasjon,
debattinnlegg og organisasjonsnytt. Du får tilbud om å delta på arrangementer i lokallaget og distrikt, og kan knytte nettverk og vennskap blant mennesker som er opptatt av rus i dagens samfunn.

Les mer om DNT på våre nettsider: www.avhold.no 

Hvorfor skal du melde deg inn?

Samfunnet trenger en motkraft til alkoholen som gjør sitt inntog på stadig nye arenaer. Det blir stadig færre alkoholfrie områder. Alkoholen er blitt så vanlig at det nesten er provoserende å avstå fra den. Og forbruket øker. I løpet av 10 år har alkoholkonsumet økt med nesten 30%. Og en dobling av forbruket gir en firedobling av problemene.

Gjennom medlemskap i DNT viser du tydelig at du har valgt en edru livsstil. Det er viktig at vi er mange! Enkelte føler at de er alene om å ikke bruke alkohol i sosiale sammenhenger, og trenger støtten som ligger i det å vite at vi er en hel gjeng som opplever de ubehageligehetene og presset som ofte følger med det å velge bort alkohol. DNT representerer interessene til alle som velger en edru livsstil, og med høyere medlemstall får vi større gjennomslagskraft. Det er en hjelp for de som engasjerer seg aktivt for saken å vite at de har mange støttespillere i ryggen.

Meld deg inn!
http://www.avhold.no/blimed

Drikker du litt, men støtter saken?

Hva med å prøve et alkoholfritt år i 2009 for å vise solidaritet med alle som lider på grunn av egen eller andres alkoholbruk? Dersom du fra før ikke drikker særlig mye, vil det sannsynligvis ikke koste deg mye å avstå helt i et år.

Bestem deg for å være rusfri i hele 2009 og få gratis medlemskap i DNT-Edru livsstil i denne perioden.

Hvis du ikke tilfredsstiller kravene til medlemskap kan du likevel delta på nesten alle våre arrangementer, du kan abonnere på nyhetsbrevet DNT-nytt med aktuelle saker fra media gratis, og for 100 kr. per år kan du abonnere på bladet Menneskevennen. Ta kontakt via våre nettsider!

Gi en gave

DNT er en frivillig organisasjon, og våre ressurser er begrenset. Ønsker du å hjelpe oss økonomisk ved å gi en gave til organisasjonen setter vi stor pris på det. Hva med å gi oss en jubileumsgave, en krone for hvert år vi har jobbet? I så fall kan du sette inn 150,- kr. på vår bankkonto: 1870 30 54265

(Gaver på 500 kr eller mer gir rett til skattefradrag. Dersom du gir oss en slik gave og ønsker skattefradrag må du sende oss personnummeret ditt!)

Meld deg inn!

http://www.avhold.no/blimed

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å videresende.

 
Vennlig hilsen

DNT-Edru Livsstil

– Det Norske Totalavholdsselskap
Pb. 8885 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: 23214570
dnt@avhold.no

Leave a Reply