fbpx

Gode utsikter for alkolås

Hver dag kjøres 30.000 bilturer i Norge hvor sjåføren har for høy promille. Alkolås har lenge vært effektivt for å få stoppet disse bilførerne, og nå ser påbudt bruk av dette virkemiddelet endelig ut til å være like om hjørnet.

Tusenvis av norske busser har allerede innført alkolås.
Tusenvis av norske busser har allerede innført alkolås. En alkolås hindrer sjåføren i å starte kjøretøyet dersom han har for høy promille. Bilde: Wikimedia Commons

I fjor sommer ba Stortinget regjeringen om å legge fram forslag om innføring av påbudt alkolås for busser og taxi i Norge. Siden forslaget ble lagt fram har Vegdirektoratet arbeidet med en rapport om hvordan dette skal gjennomføres. Rapporten skal etter planen være ferdig i slutten av september, omtrent et år senere enn først anslått.

Busser og kjøreskoler tidlig ute
Til tross for at det ennå ikke har blitt offentlig påbud med alkolås, har busstransporten allerede kommet godt i gang. Flere store busselskaper har gått foran som gode eksempler, og det finnes også fylkeskommunale vedtak som krever alkolås ved regional busstransport.

Av ca. 17.000 registrerte busser i landet, er rundt 4.000 utstyrt med alkolås, ifølge Haakon Olsen, salgsansvarlig for Dräger alkolåser i bilutstyrsbedriften KGK.

Flere kjøreskoler har også begynt å innføre alkolås i bilene sine, mens taxinæringen ser ut til å avvente ny lovgivning. KGK regner med at nyttetransport utenom persontransport kommer til å være tidlig ute, og på sikt ventes det også at privat etterspørsel vil følge etter.

Håper på alkolås innen 2017
Organisasjonen MA – rusfri trafikk har i flere år vært en av pådriverne for å innføre alkolås. En dybdeanalyse organisasjonen har gjennomført av fjorårets trafikkulykker viser at nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken har rus som medvirkende årsak, og de har etterlyst forsterkende mottiltak og strengere konsekvenser for ruskjøring. Ifølge generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen ser de fram til rapporten fra Vegdirektoratet kommer, og håper alkolåsen er på plass i 2017.

Du kan lese mer om MAs arbeid med bruk av alkolås her. 

 

Kilder:
TV2 – En av fire må gjøre dette før de får kjøre
TV2 – Mette Marit testet den i 2012 – nå kommer alkolåsen

Comments are closed