fbpx

Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Da #metoo-kampanjen bredte om seg i sosiale medier fra oktober 2017, vokste bevisstheten rundt seksuell trakassering og seksuelle overgrep, både privat, på ulike arbeidsplasser og i organisasjonslivet. Flere grove og mindre grove tilfeller av trakassering fikk god plass i norsk offentlighet og avdekket manglende rutiner både for forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i ulike deler av norsk samfunnsliv.

Dette resulterte i at Frivillighet Norges styre våren 2018 satte ned ei midlertidig arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuell trakassering og overgrep.

Arbeidsgruppa har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant Frivillighet Norges medlemmer. Blant de spurte organisasjonene er det 24 prosent som har egne retningslinjer for å forebygge seksuell trakassering. Ytterligere 20 prosent svarer at disse er under utarbeidelse. Det er altså færre som har slike retningslinjer enn som har etiske retningslinjer, men bevisstheten rundt behovet har økt. DNT – Edru Livsstil har i siste landsmøteperiode arbeidet med retningslinjer for vår organisasjon. Og det nye styret valgt på landsmøtet i juni 2019 vil arbeide videre med å sette fokus på dette.

 

Arbeidsgruppa i Frivillighet Norge fikk et tidsbegrenset mandat til å samlede frivillige organisasjonenes kompetanse på, erfaring med og gode eksempler på håndtering av seksuell trakassering og overgrep og gjøre funnene tilgjengelig for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i et dokument.

Landsstyremedlem i DNT – Edru Livsstil, Elisabeth Kristiansen har deltatt i arbeidet. 

 

Her kan du lese rapporten

Comments are closed