fbpx

Frihet til å la være

Omtrent halvparten av verdens befolkning bruker ikke alkohol som rusmiddel, og svært få bruker andre rusmidler. I Norge er det annerledes.

 klatrebilde

En edru livsstil er en naturlig livsstil

Det er bare Danmark som hadde færre avholdsfolk enn Norge i Europa. Så her er det kulturelt viktigere å drikke enn i vinlandene som Frankrike, Spania og Italia, der 15- 30% er avholdne.  Det er helt greit å la vær å drikke alkohol i disse landene uten at det anses som hverken moralistisk eller fundamentalistisk. Det å ikke drikke alkohol gjør deg ikke mindre meningsberettiget, eller avkrever noen spesiell forklaring.  ‘

En produktskapt epedemi

Etter krigen var det også slik i Norge at omtrent halvparten noen gang hadde drukket alkohol. Alkoholforbruket har økt med 40% bare siden 1980, og øker i takt med at prisen for alkohol blir relativt lavere og tilgjengeligheten bedre. Alkoholindustrien er i dag en av de største industriene nest etter våpenindustri og menneskehandel i omsetning, og er i  stadig vekst, spesielt i ikke- industrialiserte land. Alkohol er dermed den 3 største årsaken til sykdom og tidlig død i verden og er som produkt årsak til en av de 4 store folkehelseepedemiene i den vestlige verden, etter tobakk, fet/sukkerholdig mat og mangel på bevegelse.

Effektiv alkoholpolitikk

Samtidig er Norge det landet i Europa hvor vi drikker minst alkohol, med unntak av Malta, Tyrkia og Island.  Norsk alkoholpolitikk, med vinmonopol, salgs- og skjenketider, aldersgrenser og reklameforbud har hatt stor og beviselig effekt. Likevel får vi mye skader ut av alkoholdrikkingen i Norge fordi vi drikker så mye ved hver anledning, og pådrar oss mye skader. Omtrent 10% av befolkningen drikker 50% av hele alkoholforbruket. Det er formelen i alle de europeiske landene. Halvparten av alkoholskadene rammer andre enn de som drikker selv- gjennom omsorgssvikt, samlivsbrudd, vold, ulykker og økonomiske skader blant annet.  Bare i Norge er 120 000 barn av de 10% som har et alkohol og rusproblem. Dette er et samfunnsproblem- men av medlemsorganisasjoner er det paradoksalt nok kun avholdsorganisasjoner som tar tak i disse problemstillingene.

Norsk alkoholpolitikk har også hatt positiv effekt på bruk av andre rusmidler. Norsk ungdom er blant de som bruker minst cannabis i hele Europa, kanskje fordi det er i alkoholsituasjoner og i alkoholrus at ulovlige stoffer prøves ut.

Reell sosial inkludering

Nå er det gradvis blitt større aksept for det å velge en edru livsstil. Flatfylla er sjelnere et ideal, og det å tenke på en sunn kropp i et sunt legeme er ganske normalt. Men likevel kan det dessverre oppleves som viktig i norsk kultur å kunne dele et glass med alkohol for å dele sosiale opplevelser med andre. Det er stadig nye arenaer hvor alkohol innføres både som en kilde til «kos og hygge» og økonomisk finansiering. Det ekskluderer store befolkningsgrupper: Barn og unge, folk som er innvandret fra kulturer der alkohol ikke er sosialt påkrevet, tidligere alkoholavhengige og de 10% som av mange ulike årsaker ikke drikker alkohol enten permanent eller periodevis. Det er en fordel for alle at det er et større rom i kulturen for å velge å ikke drikke alkohol i flere situasjoner og gjerne leve en helt edru livsstil. Det er en naturlig del av mangfoldet, og gir et vel så inkluderende, hyggelig og sosialt samfunn. Alle har gått av å kunne ha det koselig og gøy uten alkohol som sosialt hjelpemiddel. Det er en folkehelseutfordring med mange positive ringvirkninger.

No Comments Yet

Comments are closed