fbpx

Smashing fredag

Teen Volley spilles gjerne på langnett, og med baner på 6×6 meter kan flere lag spille samtidig på samme nett. (Foto: Pixabay)

Idrett uten alkohol tok i fjor høst initiativet til samtaler med Norges Volleyballforbund om et rusfritt fredagstilbud for ungdom, med utgangspunkt i verdens største idrett – volleyball. Under cupfinalehelga i januar ble det opprettet kontakt med tre klubber som ville være med på et pilotprosjekt, og i høst starter vi opp tilbudet Smashing fredag i Stavanger, Volda og Oslo.

Av Åsmund Kleivenes

Ifølge Ungdata har 93 % av alle barn og unge vært innom organisert idrett i løpet av oppveksten. Omtrent halvparten av alle norske ungdomsskoleelever trener i en klubb eller et lag minst én gang i uka, og 38 % trener tre eller flere ganger hver uke. Mange tenåringer finner seg imidlertid ikke helt til rette verken i den organiserte idretten eller i kulturlivet, og faller dermed fort utenfor det organiserte fritidstilbudet i Norge. Vi vet også at mange barn og unge kommer fra familier som ikke har råd til høye medlemskontingenter og dyrt utstyr, og vi vet at en del jenter ikke får lov til å delta i idretter med høy grad av fysisk kontakt.

Dette er ungdom både IUA, Volleyballforbundet og de tre pilotklubbene ønsker å nå, og sammen har vi kommet fram til et konsept som tar utgangspunkt i NVBFs lavterskelvariant “Teen Volley” og IUAs holdningsskapende verdiarbeid.

Mestring og inkludering
Teen Volley kan beskrives som uhøytidelig lagidrett hvor mestringsfølelsen står i sentrum, men hvor ungdommene samtidig får utviklet motoriske ferdigheter, spenst, styrke, reaksjonsevne og evne til samspill. Deltakerne deles inn etter nivå (1–4), det spilles på små baner, og regler og lagstørrelse varierer med nivåene. Slik får alle møte jevnbyrdig motstand, og alle kan delta i én og samme turnering. NVBF har selvsagt et ønske om at Teen Volley skal kunne rekruttere nye ordinære spillere til det som med sine én milliard utøvere er den største idretten på verdensbasis.

Idrett uten alkohols agenda er å gi tenåringene et trygt, inkluderende, utviklende og alkoholfritt aktivitetstilbud på fredagskveldene, hvor vi får dyrket grunntanken om at idrett og alkohol ikke hører sammen. Vi vil selv være til stede når de enkelte klubbene starter opp aktivitetstilbudet, og tidlig i semesteret vil vi besøke aktivitetene med vårt Kahoot-baserte foredrag om idrett, trening og alkohol. Ut over det vil vi være synlig til stede på treningstøy, strandflagg, arenareklame og i sosiale medier.

Altfor mange faller utenfor idretten på grunn av høye utstyrskostnader og medlemsavgifter. Volleyball er utstyrsmessig en rimelig idrett å drive med, og til Teen Volley trengs bare vanlig gymtøy. For likevel å skape den gode lagfølelsen, vil alle deltakerne få ei volleyballtrøye med IUAs og den aktuelle klubbens logoer på, samt logoer til eventuelle lokale støttespillere.

Voksenkontakt
Deltakelsen skal være gratis, slik at ingen holdes utenfor av økonomiske årsaker. Dette gjelder også matserveringen, som vil foregå som et fellesmåltid etter endt trening. Det sosiale fellesskapet rundt et måltid er noe mange ungdommer i dag ikke har noe forhold til, og vi ønsker å tilby en samlende og trygg arena for mobilfri prat og mat i avslappede rammer. NVBF har allerede lagt seg på ei god og tydelig linje hva gjelder servering på sine arrangementer: brus og pølse må vike for næringsrik treningsmat og sunn drikke.

Som kaféverter på fredagskveldene vil vi engasjere foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, i tillegg til frivillige fra klubbenes, IUAs og DNT – Edru Livsstils rekker. Dermed opplever ungdommene at deres nærmeste voksne bryr seg, vi sikrer at det blir servert god, sunn og hjemmelaget mat, og vi lar trenerne konsentrere seg om å være trenere og ledere og vakter kan skjøtte sine oppgaver slik de skal.

Ungdommene vil også få tilbud om å delta på NVBFs trener- og lederkurs, og det vil bli lagt opp til regionale og nasjonale turneringer.

Oppvekstmiljø
De tre klubbene som nå blir pilotprosjekter for dette tilbudet før vi gjør det landsomfattende fra høsten 2020, er Vestli I.L. Volleyball i Oslo, Hinna Volleyball i Stavanger og KFUM Volda. Klubbene representerer ulike utfordringer og muligheter, og erfaringene de vil gjøre seg i prosjektperioden vil ha god overføringsverdi til resten av landet.

Vestli I.L. Volleyball hører hjemme i en bydel som i økende grad sliter med ungdomskriminalitet. Blant bydelens 30 000 innbyggere strever mange med utenforskap og trangboddhet, noe som stadig gir seg utslag i negativt ladede avisoverskrifter. Vi tror at flere trygge tilholdssteder, mestringsfølelse, god voksenkontakt og inkluderende fellesskap kan gi triveligere overskrifter.

Hinna har med sine 22 000 innbyggere i mange år vært regnet for å være blant Stavangers rolige bydeler. Det siste halvåret av 2017 endret imidlertid situasjonen seg dramatisk. Det ble rapportert om ungdom helt ned i 13-årsalderen som var involvert i rusmisbruk, tyveri, trusler og voldsbruk, og natteravner meldte om uroligheter og rus i forbindelse med større arrangement på en av ungdomsklubbene. Hinna Volleyball vil bidra til et trygt og inkluderende lokalmiljø, og de ønsker spesielt å knytte til seg ungdom som av ulike grunner faller utenfor den organiserte idretten.

Leder i KFUM Volda, Rune Aarflot, mottok nylig 7000 kroner fra Volda Inner Wheel til fredagsprosjektet. (Foto: privat)

Ifølge Ungdata 2017 er bare 35 % av Voldas tenåringer fornøyde med hjemstedets møteplasser for ungdom, mens landsgjennomsnittet er 50 %. I nabobygda Ørsta – 10 kilometer unna – oppgir 40 % av ungdommene at de er ute med venner i fritida, mens bare 22 % av Volda-ungdommen oppgir det samme. Bygdas ungdomsklubb har vært stengt i noen år, og da dette samarbeidet ble etablert, hadde kommunen fortsatt ingen konkrete planer om gjenåpning av klubben.

Sammen med de tre klubbene ønsker vi å få tak i ungdommene som gjemmer seg i statistikken. Alle klubbene har godt utdannede trenere i sine rekker, og selve volleyballinstruksjonen vil bli tatt hånd om av dem. Helsedirektoratet belønnet IUAs prosjektbeskrivelse med en økning i årets tilskudd, men vi har fortsatt et stykke å gå før prosjektet er fullfinanisert. I tillegg trenger vi frivillige som vil engasjere seg, veldig gjerne rekruttert fra IUAs og våre lokallags egne rekker.