fbpx

Framtiden lages her

Den 69. verdenskongressen i vår internasjonale paraplyorganisasjon, IOGT International krever at styresmakter gir alkoholpolitikken den prioriteten den fortjener. Samtidig ber man om rammer for bedre alkoholkontroll.

Stor deltakelse

42 land, 77 delegater and 320 deltakere var til stede på den 69. verdenskongressen i Sigtuna i Sverige sommeren 2018.  Sammen gav de ut følgende erklæring: «Gi alkoholpolitikk den prioritet den burde ha.»

Verdenskongressens medlemmer sto samlet bak et internasjonalt krav om å sette ny fart i innsatsen for å erkjenne alkohol som stort hinder for bærekraftig utvikling. Vektlagt ble også den alarmerende mangelen på fremgang i å forebygge og redusere alkoholskader i land rundt om i verden.

Alkohol ledende risikofaktor for tidlig død

13 av 17 bærekraftige utviklingsmål er negativt påvirket av alkohol. Hvert tiende sekund dør et menneske på grunn av alkoholrelaterte årsaker. Globalt er alkohol den ledende risikofaktoren for tidlig død og funksjonshemming blant mennesker i alderen 15 til 49 år. Alkoholskader ødelegger familier, skader samfunn, undergraver økonomisk produktivitet og hindrer fremgang for alle.
Alt dette er produsert og drevet av alkoholindustrien, deres skadelige produkter og uetiske forretningspraksis. Denne praksisen inkluderer skatteunndragelse, utbredt markedsføring og selvregulering av industrien.

På jakt etter profitt

Ikke bare er alkoholindustrien ubarmhjertig på jakt etter profitt uten hensyn til menneskerettigheter, menneskelig verdighet og menneskelig velvære. Alkoholindustrien engasjerer seg også i aggressive politiske aktiviteter for å undergrave og hindre bevisbaserte og kostnadseffektive alkoholpolitiske tiltak som vil være til nytte for mennesker og samfunn.

Sterk bekymring

Verdenskongressen er svært bekymret over at våre regjeringer er langt fra å oppfylle sine forpliktelser for å fremme et bedre liv for alle.

Uavhengig forskning viser at alkoholpolitikken har et betydelig og stort uutnyttet potensiale for å fremme helse og utvikling, og for å beskytte spesielt sårbare grupper som barn og ungdom, kvinner og mennesker i fattige og marginaliserte samfunn.

Mangelen på fremdrift i implementering og håndhevelse av politikken siden vedtak gjort av Verdens Helseorganisasjon WHO globale alkoholstrategi i 2010, gjør behovet for en bindende internasjonal avtale enda tydeligere.

Derfor krever Verdenskongressen vedtak om en rammekonvensjon om bedre alkoholkontroll. I tidsalderen til Agenda 2030vil bærekraftig utvikling ikke være mulig uten fornyet politisk satsing på høyt nivå og vedvarende, bevisbaserte tiltak for å forebygge og redusere alkoholskader.

Det er på tide at styresmakter lageralkoholpolitiske løsninger, og at disse prioriteres for å oppnå utvikling for alle.

 

Kristina Sperkova gjenvalgt som leder 

IOGT International er nå offisiell partner til Verdens Helseorganisasjon WHO.
– Vi er stolt over dette. Det øker våre muligheter til å være en stemme for en alkoholpolitikk som bidrar til global helse og utvikling, sier IOGT Internationals leder Kristina Sperkova.