fbpx

Ny forskning: Hvert år dør mellom 800 og 1000 svensker av kreft forårsaket av alkohol

Alkohol forårsaker mange flere tilfeller av kreft enn hva som har vært kjent tidligere. Dødstallene har steget med 7,3 prosent siden 2001, og nesten 30 prosent av dødsfallene er forårsaket av moderat eller lavt alkoholkonsum.

Dette kommer fram i en forskningsrapport utgitt i desember 2016 av IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet og Centrum för forskning och utbildning kring missbruk, riskbruk och beroende (CERA) i samarbeid med Forum Ansvar.

doctor-563429_1920

Alkohol fører til mange typer kreft

Forskningen viser også at alkohol fører til langt flere krefttyper enn tidligere kjent. Sammenhengen mellom alkohol og kreft er størst når det gjelder kreft i munnhulen, svelget, strupehodet, spiserøret, magen, leveren, tykktarmen og endetarmen, samt brystkreft hos kvinner. Over ti prosent av alle dødsfall fra brystkreft i Sverige er forårsaket av alkohol. For menn er det tykktarms- og endetarmskreft som er den vanligste alkoholforårsakede kreftsykdommen. I tillegg gir den nye forskningen også sikrere bevis for at risikoen for prostatakreft øker.

Lignende tall i Norge

Ifølge rapporten var antallet dødsfall av alkoholforårsaket kreft 8,2 per 100.000 innbyggere i Sverige i 2013. I Norge var tallet noe lavere, på ca. 7 per 100.000 innbyggere. Blant de nordiske landene har Danmark det høyeste tallet – der er også det gjennomsnittlige alkoholkonsumet per person høyest. Andelen dødsfall av alkoholforårsaket kreft øker stort sett med økt alkoholkonsum i de nordiske landene.

Ifølge forskningsrapporten er det ingen risikofri nedre grense for alkoholkonsum, og jo mer man drikker, jo større er risikoen for kreft.

Internasjonal enighet om sammenhengen mellom alkohol og kreft

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død. Beregninger gjort av Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at globalt sett er røyking den største faktoren bak sykdomsbyrden av kreft, deretter følger alkohol.

Blant internasjonal forskning er det enighet om at alkoholens kreftfremkallende effekt. Dette slås fast blant annet i rapporter fra International Agency for Research on Cancer, som er WHOs kreftforskningsorgan, og i Europeisk Kodeks mot Kreft. I sistnevnte står det: «Begrens inntaket av alkohol, uavhengig av type. For å forebygge kreft, unngå alkohol helt.»

 

Vil du lese mer om sammenhengen mellom alkohol og kreft, hvilke krefttyper alkohol kan føre til, og hvordan alkohol forårsaker kreft? Rapporten er tilgjengelig på svensk og engelsk på IOGT-NTOs nettside.

 

Kilder:
Rapporten Alkoholen och samhället
Avisen Dagens Nyheter

No Comments Yet

Comments are closed