Foreldre frykter besteforeldres alkoholbruk

Nesten en av ti foreldre har latt være å sende barna sine på overnatting hos besteforeldrene fordi de er redde for besteforeldrenes alkoholbruk.

Det kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av organisasjonen AV OG TIL.

Kari Randen, daglig leder i AV OG TIL, mener undersøkelsen viser en urovekkende utvikling, som kan bunne i at dagens eldre skiller seg fra tidligere generasjoner.

Dagens eldre er i bedre form, reiser mer og har andre alkoholvaner enn før. En folkehelserapport fra 2014 viser at eldre, spesielt kvinner, drikker mer nå enn for 20 år siden.

Les mer her.