fbpx

Foreldre frykter besteforeldres alkoholbruk

Nesten en av ti foreldre har latt være å sende barna sine på overnatting hos besteforeldrene fordi de er redde for besteforeldrenes alkoholbruk.

Det kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av organisasjonen AV OG TIL.

Kari Randen, daglig leder i AV OG TIL, mener undersøkelsen viser en urovekkende utvikling, som kan bunne i at dagens eldre skiller seg fra tidligere generasjoner.

Dagens eldre er i bedre form, reiser mer og har andre alkoholvaner enn før. En folkehelserapport fra 2014 viser at eldre, spesielt kvinner, drikker mer nå enn for 20 år siden.

Les mer her.

No Comments Yet

Comments are closed