fbpx

Forebygging av demens

En svensk undersøkelse viser at alkoholbruk øker risikoen for utvikling av demens nesten 5 ganger.[1] Om lag 10 % av alle demenstilfeller knyttes til høyt inntak av alkohol. [2]

Demens er fellesbetegnelsen på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering og sviktende dømmekraft. Over 35 millioner mennesker verden over er rammet av demens, og tallet vil fordobles hver 20-årsperiode framover, ifølge prognoser. [5]

Drikkevaner på sesjon i relasjon til alkoholforgiftning ved oppfølging i den svenske studien fra 2013 [1].
Drikkevaner på sesjon i relasjon til alkoholforgiftning ved oppfølging i den svenske studien fra 2013 [1].
Demens som rammer personer under 65 år er oftere enn andre demenstilfeller forklart med genetiske årsaker, men en svensk undersøkelse der man har fulgt 488 484 svenske menn som ble innkalt til verneplikt mellom 1969 og 1980 i 18-årsalderen i 37 år, konkluderer med at det er 9 andre risikofaktorer som er med på å påvirke hvem som utvikler demens. Alkoholpåvirkning er den klart største årsaken, og kan alene øke risikoen nesten 5 ganger [1]

De ni årsakene de svenske forskerne har avdekket er multiplikative.
– Men samtidig som de ulike risikofaktorene forsterker hverandre, er det mulig å påvirke mange av dem. Ettersom de fleste risikofaktorene kan påvises alt i ung alder, finnes det gode muligheter for å forebygge utvikling av sykdom, sier prosjektleder Peter Nordström [3]

Redusert mengde hjernemasse
Høyt inntak av alkohol skaper hjerneselledød, som kan sees på CT som betydelig redusert mengde av hjernemasse ved at de sentrale væskefylte hulrommene, ventrikler blir større. Dette fører til at flere hjernefunksjoner reduseres, og de rammede kan oppleve betydelig redusert korttidshukommelse og andre demenssymptomer. Tilstanden kalles Wernicke-Korsakoff syndrom, og er en type demens som skyldes mangel på vitamin B1 (tiamin). [4]
Dersom man slutter å drikke vil man ofte oppleve bedring av symptomene. I tidlige stadier av sykdommen kan den også gå tilbake dersom man får tilskudd av store mengder av vitamin B1.

Kvinners økte alkoholforbruk gir flere demenstilfeller
Forskning ved Nasjonalt vidensenter for demens i Danmark, viser at kvinner har lettere for å utvikle en alkoholbetinget hjerneskade enn menn [6]. Selv om kvinnelige alkoholikere har et lavere alkoholforbruk og kortere drikkehistorie enn menn, utvikler de likevel hjernesvinn raskere enn menn.
I Norge er det en økning av yngre kvinner (under 65 år) som blir rammet av demens. Men om det har en sammenheng med at de drikker mer alkohol, er også av de tingene man nå prøver å finne ut av

Statens forebyggingsoppgave
Selv om vi som enkeltmennesker i stor grad kan påvirke vår egen helse, og også altså gjøre vårt for å bidra til å redusere risikoen for sykdommer som demens, påvirker vi også andre mennesker med våre valg. En sterk alkoholkultur fører til at flere opplever skadevirkninger, som demens. Derfor mener DNT at stat og kommune må gjøre sitt for å legge til rette for mindre skadelige valg. Å redusere befolkningens alkoholforbruk er viktig for å forebygge både demens, kreft og andre folkehelseproblemer. Vi vet at tiltak som gjør alkohol mindre tilgjengelig (kortere åpningstider og høyere priser) er med på å hjelpe folk å redusere sitt forbruk.

Men hva er alternativet? DNT er veldig opptatt av at det også legges til rette for alkoholfritt samvær, og har fokus på å utvikle en god alkoholfri samværskultur. Folk må få opplevelse av at alkoholen ikke er like viktig i utviklingen av relasjoner og at man kan dele følelser, komme nær andre mennesker og ha gode samtaler også i edru tilstand. Derfor trengs det flere samværsarenaer der alkohol ikke er tilstede, i tillegg til en bevissthet rundt dette blant de som er ansvarlige for ethvert arrangement der mennesker møtes. Det er god demensforebygging!

Kilder:
[1] http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1726998
[2] http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-07/econ-ma070808.php
[3] http://www.forskning.no/artikler/2013/august/364698
[4] http://nhi.no/livsstil/livsstil/alkohol/wernicke-korsakoff-syndrom-8605.html?page=all
[5] http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/
[6] http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/alkoholrelateret-demens/koensforskelle-ved-alkoholrelateret-demens

eldremannkloersegihodet

Leave a Reply