fbpx

Forbud i fare

EU innfører et nytt direktiv for audiovisuelle medietjenester og sier nei til å la Norge få beholde unntaket med forbud mot alkoholreklame.

Les mer

Leave a Reply