fbpx

Hvordan forårsaker alkohol kreft?

At alkohol og kreft har en sammenheng er ikke ukjent, men en ny svensk rapport viser nå at alkohol fører til langt flere krefttyper enn hva som tidligere har vært kjent – dette kan du lese om her. Rapporten tar også for seg de biologiske mekanismene i kroppen som gjør at alkohol forårsaker kreft.

medic-563423_1920

Biologiske mekanismer

  • Når alkohol brytes ned i kroppen dannes store mengder av stoffet acetaldehyd. Acetaldehyd er giftig og skader celler og forårsaker brudd og mutasjoner i DNA, noe som videre kan føre til at svulster dannes og kreft utvikler seg.
  • Alkohol fører også til det som kalles oksidativt stress ved å fremme dannelsen av frie radikaler og bryte ned kroppens forsvarsmekanismer, noe som også kan skade eller endre DNA.
  • Høyt alkoholforbruk svekker immunsystemet. Særlig gjennom å redusere antallet og virkningen av immunceller som dreper kreftceller, øker risikoen for kreft.
  • Alkohol kan påvirke effekten av andre stoffer, slik at deres kreftfremkallende effekt øker. Dette kan skje i vevsceller, men gjelder spesielt for leveren – alkohol svekker leverens evne til å ta vare på giftige stoffer, noe som øker skadene på DNA og forekomsten av tumorer.
  • Alkohol fører ikke bare til at svulster dannes, men kan også fremme veksten av eksisterende svulster.
  • Alkohol kan påvirke signalproteiner i celler, som igjen påvirker celledifferensiering, inflammasjon og celledød.
  • Kjønnshormonene østrogen og androgen øker risikoen for kreft. Alkohol øker nivåene av disse hormonene hos kvinner, noe som kan bidra til utvikling av brystkreft.
  • Mesteparten av nedbrytingen av alkohol til acetaldehyd skjer i leveren, men enzymer som bryter ned alkohol finnes i nesten alle vev i kroppen – som i hjernen, huden, blodet og prostata. Det samme gjelder for munnhulen, svelget og tarmene. En enkel slurk alkohol øker nivåene av acetaldehyd i munnen til kreftfremkallende nivåer nesten umiddelbart.
  • Det har blitt påvist tegn til at alkoholrelatert kreft kan være vanskelig å bli kvitt, ettersom alkohol kan påvirke medisinene i kjemoterapien – stoffene kan få redusert effekt, og bivirkninger øker. I tillegg fører alkoholens evne til å svekke immunsystemet til at kreftceller vokser og spres.

Dyrestudier

  • Rotter og mus som har blitt gitt alkohol i drikkevannet har vist seg å utvikle kreft flere steder, blant annet i hodet og halsen, leveren og blodet. Veksten av tumorer øker også hos dyr når alkohol konsumeres sammen med andre kreftfremkallende stoffer.

 

Kilde:
Alkoholen och samhället – Rapport 2016/17 – Alkohol och cancer