fbpx

Fire klostermedaljer delt ut i år

Klostermedaljen er DNT – Edru Livsstils høyeste utmerkelse. Medaljen tildeles etter forslag fra landsstyret eller etter kunnskaper om aktuelle kandidater som landsstyret blir kjent med fra distriktsstyrene, og tildeles personer som innenfor organisasjonen har gjort en fremragende innsats i lags-, distrikts- eller landssammenheng.

Medaljen blir utdelt av representant fra landsstyret, og deles vanligvis ut en sjelden gang, men i år har landsstyret behandlet flere søknader og delt ut hele fire medaljer.

Tekst: Marit Barene

Elsa Olsen Hagen mottok Klostermedalje for lang og trofast innsats i forebyggingsarbeidet i Stavanger. Foto: Hallgeir Grødeland

Elsa Olsen Hagen ble svært overrasket under høstfesten i Stavanger 27. oktober. Da mottok hun Klostermedaljen av organisasjonens leder Sigmund Kroslid for godt foreningsarbeid gjennom et langt liv. Elsa er født i 1930, har vært medlem fra hun var seks år gammel, og deltar aktivt i lokallagets arbeid og aktivitet med alt fra forberedelser til rengjøring. Hun sitter fremdeles i styret i en alder av 86 år. Vi gratulerer!

 

Harald Dyrkorn mottok Klostermedaljen på 70-års-feiringen sin. Foto: Ida Dyrkorn Heierland

Harald Dyrkorn feiret nylig 70-årsdag på Fjørtoft i lag med et 60-talls personer til stede. Jubilanten smilte da Arne Lindelien holdt tale for ham, men ble målløs da taleren avsluttet med å bytte hatt til representant fra landsstyret og overraskende og uventet avsluttet sin tale med å tildele Harald Klostermedaljen. Harald Dyrkorn har vært ansatt som generalsekretær i den gang Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), har vært arbeidende styreleder i organisasjonen og styreleder for Solbakken folkehøgskule, som DNT drev fram til 2007. Han har også hatt tillitsverv på distrikts- og lokalplan i organisasjonen over flere år. Vi gratulerer!

 

Knut Hovland ble tildelt klostermedaljen av leder Sigmund Kroslid. Foto: Håkon Mork

Knut Hovland er født i Molde, og kom med i avholdsarbeidet allerede som guttunge. I dag er han leder i Edru Livsstil Nordmøre og Romsdal distrikt – et verv han har hatt helt siden 1983, og har i tillegg vært styremedlem i lokallaget Edru Livsstil Molde de siste 16 årene. I flere tiår har Knut hatt forvaltningsansvar av både eiendom og kapital, og har også engasjert seg i viktige alkoholpolitiske saker gjennom sine verv i rusforebyggingsarbeidet. Knut beskrives av medlemmer i Molde som behagelig, snill, ydmyk, dyktig og klok. 18. november ble Knut Hovland tildelt Klostermedaljen av leder Sigmund Kroslid, og ifølge hans kone mistet han for en gangs skyld munn og mæle. Vi gratulerer!

 

Karen Hauge ble tildelt Klostermedaljen av generalsekretær Marit Barene på 140-års-jubileum i Edru Livsstil Haugesund. Foto: Alf Gunnar Tollaksen

Karen Hauge ble tildelt Klostermedaljen 21. november. Karen er 88 år gammel og har vært aktiv i styret i lokallaget i Haugesund i mange år. Hun forbereder mat til alle møtene i laget og har i årevis vært aktiv i lokallagets arbeid på mange måter. Hun sier aldri nei, og er alltid like positiv med sitt flotte, stillfarende vesen. Medaljen ble tildelt av generalsekretær Marit Barene under Edru Livsstil Haugesunds jubileums-markering da laget feiret 140 år. Jubileumsfesten ble arrangert i festsalen i lagets eget lokale Totalen. Vi gratulerer!

No Comments Yet

Comments are closed