fbpx

En av fire bruker illegale rusmidler på byen i Oslo

Folkehelseinstituttet har tatt spyttprøver og intervjuet ungdom og unge voksne på utesteder i Oslo om deres bruk av rusmidler. Kokain, cannabis og MDMA er ikke uvanlig.

Én av syv av de som ble spurt oppga å ha brukt cannabis nylig.
Én av syv av de som ble spurt oppga å ha brukt cannabis nylig. Bilde: Flickr / miss.libertine

Resultatene viser at blant 1099 personer har en av fire nylig brukt illegale stoffer, en av syv har brukt kokain, og en av syv har nylig brukt cannabis.

Hele 67 % av de som ble spurt oppga å ha brukt illegale rusmidler. 43 % oppga å ha brukt det i løpet av det siste året, 25 % siste måned og 14 % i løpet av de siste 48 timene. Dette er høyere tall enn for befolkningen for øvrig.

Anne Line Bretteville-Jensen, som er en av forskerne bak undersøkelsen, mener man bør se til Sverige, hvor det er innført samarbeid mellom helsemyndigheter, politi og utelivsbransjen for å takle narkotikaproblemene. I Norge har det lenge vært fokus på samarbeid når det gjelder alkoholbruk, men framover burde man også fokusere på bruken av illegale rusmidler.

Les mer her.

Comments are closed